Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  του ΑΠΘ, καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

Θεματικά Πεδία Έρευνας

 • Εταιρική Βιωσιμότητα & Υπευθυνότητα (1 διαθέσιμη θέση) - Μέλος ΔΕΠ: Παρασκευή Δεκούλου
 • Διαχείριση Επωνυμίας στους Επικοινωνιακούς ή Πολιτιστικούς Οργανισμούς (Media Branding / Cultural Branding (1 διαθέσιμη θέση) - Μέλος ΔΕΠ: Παρασκευή Δεκούλου
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στους Επικοινωνιακούς ή Πολιτιστικούς Οργανισμούς (1 διαθέσιμη θέση) - Μέλος ΔΕΠ: Παρασκευή Δεκούλου

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης αλλοδαπών πανεπιστημιακών τίτλων.

Είναι κάτοχος τίτλου που αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Γ2.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ από 1-9-2022 έως 30-9-2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση kskoufa@jour.auth.gr

 1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται η επιστημονική περιοχή για την οποία ενδιαφέρεται, η προτεινόμενη γλώσσα της διδακτορικής διατριβής, ελληνική ή αγγλική, η συνοπτική περιγραφή του θέματος, οι βασικοί άξονες του θέματος, σύντομη τεκμηρίωση του θέματος και σχετική βιβλιογραφία.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τις σπουδές και τη λοιπή επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).
 3. Αντίγραφο βασικού πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (ή από βεβαίωση ότι τα σχετικά στοιχεία έχουν υποβληθεί προς αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ και θα υποβληθεί η σχετική πράξη ευθύς μετά την έκδοσή της).
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ (ή από βεβαίωση ότι τα σχετικά στοιχεία έχουν υποβληθεί προς αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ και θα υποβληθεί η σχετική πράξη ευθύς μετά την έκδοσή της).  
 5. Πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Γ2). Αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα να είχε διδάξει τον υποψήφιο στο μεταπτυχιακό στάδιο των σπουδών του).
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δύο φωτογραφίες (μεγέθους ΑΤ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ (Εγνατία 45, ΤΚ 54625, τηλ. 2310 992063) ή στο μενού «Διδακτορικές Σπουδές» στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκήρυξη

 

 

 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο