Προκήρυξη νέων θέσεων υποτροφιών ΕΛΚΕ, Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

Προκήρυξη:

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.), με απόφαση της από 17/9/2020 Γενικής Συνέλευσης προκηρύσσει 5 Νέες θέσεις Υποτροφιών ως ακολούθως: 

 • Μία υποτροφία για τον Τομέα Μαθηματικών
 • Τρεις υποτροφίες για τον Τομέα Μηχανικής
 • Μια υποτροφίας για τον Τομέα Α.Κ.Ε.Δ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Υ.Δ. για την Υποτροφία ΕΛΚΕ ΕΜΠ
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Σχολής Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
 4. Βεβαίωση μέγιστου βαθμού διπλώματος/πτυχίου το έτος αποφοίτησης του/της ΥΔ
 5. Αντίγραφο Πτυχίο του/της ΥΔ
 6. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος - εφόσον υπάρχει
 7. Αναλυτική κατάσταση δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κτιρικές και διεθνή συνέδιρα - εφόσον υπάρχει 
 8. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος - προσωπικό και οικογενειακό - για το τρέχον έτος 
 9. Βεβαίωση Αμοιβών από το ΕΛΚΕ για το τρέχον και το προηγούμενο έτος 
 10. Βεβαίωση Αμοιβών και Υποτροφιών από το ΕΠΙΣΕΥ για το τρέχον και το προηγούμενο έτος

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία της Σχολής έως 26/10/2020. Η αποστολή της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών θα γίνει ηλεκτρονικά, κατ΄αρχήν, στη διεύθυνση phdsemfe@mail.ntua.gr.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα