ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes

Προκήρυξη για 2 Συμβασιούχους Ερευνητές και 2 Υποψήφιους Διδάκτορες με δυνατότητα υποτροφίας στην Ερευνητική Ομάδα STEcon του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ

Προκήρυξη:

Η Ερευνητική Ομάδα «Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Οικονομικών (STEcon)» του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ (http://stecon.cs.aueb.gr/), είναι μια δυναμική ομάδα η οποία εκπονεί έρευνα αιχμής σε ποικίλα αντικείμενα όπως: οικονομικά ζητήματα δικτύων και υπολογιστικών νεφών, αποδοτική διαχείριση σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας κτλ.

Η ομάδα έχει ήδη δημοσιεύσει προκηρύξεις για δύο συμβασιούχους ερευνητές και για δύο υποψηφίους διδάκτορες. Συγκεκριμένα:

Α) Η προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, μέ επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δ. Σταμούλη, αφορά τα αντικείμενα:

  1. Μηχανισμοί εμπιστοσύνης και κινήτρων σε περιβάλλοντα Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
  2. Μηχανισμοί διαχείρισης και ευελιξίας ζήτησης για ευφυή πλέγματα ηλεκτρικής ενέργειας,

και υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας και για τα δύο.

Β) Η προκήρυξη για τους δύο συμβασιούχους ερευνητές, αφορά την περιοχή των Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος:

Δείτε την προκήρυξη εδώ. Αιτήσεις μέχρι 29/10/2020.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Καθηγητή Γεώργιο Δ. Σταμούλη (gstamoul@aueb.gr).


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο