Law and Economics in Energy Markets
Eφαρμοσμένη Στατιστική
International Negotiations
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων (Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems) (2019-2020)

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/9/2019.

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2019-20 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» του Γενικού Τμήματος στο Συγκρότημα Ευρίπου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας.

Το ΠΜΣ «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» επανιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2998/τ.Β’/25-7-2018, Αριθμ. 4404.

Σημειώνεται ότι τα τέλη φοίτησης είναι συνολικά στα 3.000€ σε 6 εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις. Επίσης, προβλέπονται απαλλαγές από τα τέλη για έως το 30% των φοιτητών, σύμφωνα με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, για κάθε κύκλο σπουδών και υποτροφίες σύμφωνα με ακαδημαϊκά κριτήρια ανάλογα με την επίδοση στα μαθήματα.

Το ΠΜΣ κατά το 2019-20 θα προσφερθεί με τη μορφή μερικής φοίτησης, επομένως η φοίτηση συνολικά είναι 6 εξάμηνα, τα 2 τελευταία από τα οποία αφορούν την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και τα υπόλοιπα παρακολούθηση μαθημάτων δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Για τα 4 πρώτα εξάμηνα, τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο μεταξύ 10:00 και 16:00 σε αίθουσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου με δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως από αίθουσα στις εγκαταστάσεις των Ψαχνών Ευβοίας. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που το επιθυμούν, μπορούν μετά από αίτησή τους στο Δ’ εξάμηνο μερικής φοίτησης να ολοκληρώσουν τη φοίτηση σε 5 εξάμηνα, ολκληρώνοντας την διατριβή τους σε ένα μόνο εξάμηνο.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών είναι 40 ανά κύκλο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης και παρακολούθησης του ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα συναφών Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., των Πολυτεχνικών Σχολών/Τμημάτων Α.Ε.Ι. και των Σχολών/Τμημάτων Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail msc_mec@teiste.gr.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Αίτηση (ζητήστε να σας αποσταλεί).

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

• Επίσημα αντίγραφα πτυχίων / διπλωμάτων (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού).

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.

• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).

• Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική). Αποδεικτικά γνώσης άλλων γλωσσών.

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λ.π.

• Δύο Συστατικές Επιστολές.

• Κάθε άλλο στοιχείο που επιθυμεί να υποβάλει ο υποψήφιος (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.)

Λόγω της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ και της αλλαγής στις δομές, η ιστοσελίδα του ΠΜΣ είναι υπο κατασκευή, επομένως για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε είτε μέσω του προφίλ στο Facebook www.facebook.com/DesignAndManufacturing/ και με μηνύματα είτε στο e-mail: msc_mec@teiste.gr είτε στο τηλέφωνο της γραμματείας του ΠΜΣ 2228099525.

Η λήξη της υποβολής των αιτήσεων είναι στις 15 Ιουλίου 2019 και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν λάβει γνώση σχετικά όλοι οι πιθανοί υποψήφιοι, είναι πιθανόν να δοθεί παράταση. Αν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση στο παρελθόν και ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, παρακαλώ απλά υποβάλετε μόνο τη συμπληρωμένη αίτηση και τυχόν νέα στοιχεία προϋπηρεσίας ή άλλα έχουν προκύψει στο μεταξύ μέχρι τις 15/7/2019. Αν δεν είχατε υποβάλει αίτηση στο παρελθόν, μπορείτε να υποβάλετε μέχρι την ίδια ημερομηνία με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Με εκτίμηση,

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων»

Συνημμένα αρχεία:


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα