ΟΠΑ Επιστήμη Δεδομένων
ΟΠΑ Επιστήμη Δεδομένων
Neapolis University

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Επίσης, πρέπει να συγγράψει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το Π.Μ.Σ. σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει δύο μαθήματα ανά εξάμηνο για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα, όπως φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα του προγράμματος μερικής φοίτησης. Το πέμπτο και έκτο εξάμηνο είναι για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. 
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική. 


ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 
Α΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ11 Υ Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων 7 
2 MΣΚ12 Υ Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση 7 
3 MΣΚ13 Υ Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος 8 
4 MΣΚ14 Υ Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία 8 
Σύνολο 30 

Β΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ21 Υ CAD/CAM/CNC 8 
2 MΣΚ22 Υ Δυναμική Ανάλυση Οχήματος 7 
3 MΣΚ23 Υ Αεροδυναμική Σχεδίαση 8 
4 MΣΚ24 Υ Συστήματα Ελέγχου/Μετρήσεων & Ταχεία Προτυποποίηση 7 
Σύνολο 30 

Γ΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 ΜΣΚ30 Διπλωματική Εργασία – Master’s Thesis 30 
Σύνολο 30 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Υποχρεωτικά Μαθήματα 
Α΄ Εξάμηνο 

α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ11 Υ Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων 7 
2 MΣΚ12 Υ Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση 7 
Σύνολο 14 

Β΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ21 Υ CAD/CAM/CNC 8 
2 MΣΚ22 Υ Δυναμική Ανάλυση Οχήματος 7 
Σύνολο 15 

Γ΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ13 Υ Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος 8 
2 MΣΚ14 Υ Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία 8 
Σύνολο 16 

Δ΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός Είδος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 MΣΚ23 Υ Αεροδυναμική Σχεδίαση 8 
2 MΣΚ24 Υ Συστήματα Ελέγχου/Μετρήσεων & Ταχεία Προτυποποίηση 7 
Σύνολο 15 

Ε΄ και ΣΤ΄ Εξάμηνα 
α/α Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
1 ΜΣΚ30 Διπλωματική Εργασία – Master’s Thesis 30 
Σύνολο 30 

 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
European Law and Governance School

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα