Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών (2024-2025)

Έως 21/10/2024: Αιτήσεις για τον μεταπτυχιακό κύκλο 2024-25 του ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)”

Για το ακαδ. έτος 2024-25 προκηρύσσεται η εισαγωγή έως 40 μεταπτυχιακών φοιτητών στο επανιδρυμένο (σύμφωνα με τα ΦΕΚ 3281/τ.Β/27-8-2019 και 2068/τ.Β/7-6-2018) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών” του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι χωρίς δίδακτρα και η παρακολούθηση μικτή (εκ του σύνεγγυς και από απόσταση).

Ο επόμενος κύκλος του επανιδρυμένου ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2024-25 και τα μαθήματα ξεκινούν 04-11-2024.

Η χρονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι φοιτητές συμπληρώνουν 90 πιστωτικές ECTS μονάδες, είτε επιλέγοντας 8 μεταπτυχιακά μαθήματα και εκπονώντας διπλωματική εργασία, είτε επιλέγοντας 12 μεταπτυχιακά μαθήματα.

Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα, από τα οποία κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει 8 ή 12, είναι τα εξής:

 • Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες (A-1)
 • Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος & Υψηλών Συχνοτήτων (A-2)
 • Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων (A-3)
 • Ενσωματωμένα Συστήματα (A-4)
 • Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα (A-5)
 • Φερεγγυότητα Ψηφιακών Συστημάτων (A-6)
 • Προηγμένες τεχνολογίες ανάκτησης κρίσιμων μετάλλων από απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (A-7)
 • Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι (Β-1)
 • Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα & Τεχνοοικονομική Ανάλυση (Β-2)
 • Πολυμερικά Ηλεκτρονικά (Β-3)
 • Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (Β-4)
 • Μικροκυματικές – Χιλιοστομετροκυματικές Επικοινωνίες και Κεραίες (Β-5)
 • Αρχές Φασματοσκοπίας με Εφαρμογές στο Περιβάλλον (Β-6)
 • Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες (Β-7)
 • Μηχατρονική (Γ-1)
 • Ευρυζωνικές Επικοινωνίες (Γ-2)
 • Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα (Γ-3)
 • Τεχνολογίες Μη Καταστροφικού Ελέγχου (Γ-4)
 • Ειδικά Θέματα Μετρητικών Συστημάτων (Γ-5)
 • Βαθιά Μηχανική Μάθηση (Γ-6)
 • Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ-7)
 • Ειδικά Θέματα Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων (Γ-8)

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ ΗΣΤΑ είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και δεν έχουν προαπαιτούμενα, οπότε κάθε φοιτητής ρυθμίζει τη σειρά παρακολούθησης των μαθημάτων που επιλέγει. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα δύναται να προσφέρεται είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων διδασκόντων, οπότε το πλήθος των μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο δύναται να διαφέρει.

Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ, γίνεται με βάση σύστημα μορίων, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη:

 • ο βαθμός του πτυχίου (20%),
 • η κατοχή άλλων προπτυχιακών/μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (10%),
 • η πιθανή συναφής επαγγελματική εμπειρία (10%),
 • η πιθανή ερευνητική δραστηριότητα (10%),
 • οι πιθανές δημοσιεύσεις (10%),
 • οι συστατικές επιστολές (10%), και
 • η προφορική συνέντευξη (30%).

Έως 21 Οκτωβρίου 2024 οι αιτήσεις για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στον μεταπτυχιακό κύκλο 2024-25 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)”

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και 21 Οκτωβρίου 2024, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (με email στο gitona@hmu.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (με βάση το παρακάτω σχετικό πρότυπο),
 2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 3. αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, μαζί με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων,
 4. αντίγραφα άλλων διαθέσιμων τίτλων σπουδών,
 5. πιστοποιητικό (ή υπεύθυνη δήλωση) γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας,
 6. δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εάν υπάρχουν,
 7. αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν,
 8. φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
 9. δύο (2) συστατικές επιστολές ή τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που γνωρίζουν και είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες για τον υποψήφιο.

Χρήσιμα έγγραφα:
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΜΣ ΗΣΤΑ για το ακαδ. έτος 2024-25
Κανονισμός λειτουργίας (επικαιροποιημένος) ΠΜΣ ΗΣΤΑ (ΦΕΚ 1199/τ.Β/20-02-2024)
Απόφαση νέας επανίδρυσης ΠΜΣ ΗΣΤΑ (ΦΕΚ 3281/τ.Β/27-8-2019)
Απόφαση επανίδρυσης ΠΜΣ ΗΣΤΑ (ΦΕΚ 2068/τ.Β/7-6-2018)
Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ ΗΣΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο