Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ΗΣΤΑ έχει χρονική διάρκεια τριών (3) εξάμηνων πλήρους φοίτησης, κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει: είτε (i) να παρακολουθήσει οκτώ (8) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, είτε (ii) εναλλακτικά να παρακολουθήσει δώδεκα (12) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Σε κάθε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχούν επτάμισι (7,5) πιστωτικές μονάδες, ενώ στην Διπλωματική Εργασία αντιστοιχούν τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι απαραίτητη προϋπόθεση: είτε (i) η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, είτε (ii) εναλλακτικά η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων.

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος και Υψηλών Συχνοτήτων (7,5 ECTS)
 • Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων (7,5 ECTS)
 • Ενσωματωμένα Συστήματα (7,5 ECTS)
 • Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα (7,5 ECTS)
 • Φερεγγυότητα Ψηφιακών Συστημάτων (7,5 ECTS)
 • Προηγμένες τεχνολογίες ανάκτησης κρίσιμων μετάλλων από απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (7,5 ECTS)

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι (7,5 ECTS)
 • Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα και Τεχνοοικονομική Ανάλυση (7,5 ECTS)
 • Πολυμερικά Ηλεκτρονικά (7,5 ECTS)
 • Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (7,5 ECTS)
 • Μικροκυματικές - Χιλιοστομετροκυματικές Επικοινωνίες και Κεραίες (7,5 ECTS)
 • Αρχές φασματοσκοπίας με εφαρμογές στο περιβάλλον (7,5 ECTS)
 • Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες (7,5 ECTS)

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μηχατρονική (7,5 ECTS)
 • Ευρυζωνικές Επικοινωνίες (7,5 ECTS)
 • Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα (7,5 ECTS)
 • Τεχνολογίες Μη Καταστροφικού Ελέγχου (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Μετρητικών Συστημάτων (7,5 ECTS)
 • Βαθιά Μηχανική Μάθηση (7,5 ECTS)
 • Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων (7,5 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 90 ECTS

Κανονισμός Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο