Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, και με τίτλο:

«Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» –

“Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection

Στο ΜΠΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

Η διάρκεια του ΜΠΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (ΜΔΣ) θα είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ –ΜSc: https://weld-ndt.uowm.gr/

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 σε τριάντα (30), και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000,00€.

Οι Αιτήσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, θα αποστέλλονται μέχρι τις 30/09/2022  και πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Αίτηση Εισαγωγής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Το ειδικό έντυπο της γραμματείας υπάρχει στην ιστοσελίδα https://weld-ndt.uowm.gr/)
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
  • Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)
  • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές
  • Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
  • 1 φωτογραφία διαβατηρίου και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΠΜΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος»

Γραμματεία ΜΠΣ

Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο

Κοίλα – Κοζάνης, 501 50 ΚΟΖΑΝΗ


Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

weld-ndt@uowm.gr


Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:

Διευθυντής ΠΜΣ

Καθηγητής Δρ. Στέργιος Μαρόπουλος

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διοικητήριο

Τηλ: 2461068013

e-mail: smaropoulos@uowm.gr


Γραμματεία ΠΜΣ

Διοικητήριο – Γραμματεία ΜΠΣ

Τηλ: 2461056492, 246068239,
e-mail: weld-ndt@uowm.gr

Προκήρυξη / Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο