Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων. Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική και η Αγγλική. 


1η Περίοδος: 1st TERM

 • Διεργασίες Συγκόλλησης και Εξοπλισμός /Welding Processes and Equipment (7 ECTS) 
 • Εισαγωγή στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους (ΜΚΕ) /Introduction to Non Destructive Testing (NDT) (8 ECTS) 
 • Τεχνολογία Συγκόλλησης, Κοπής και Επιφανείας /Welding, Cutting and Surface Technology (8 ECTS) 
 • Υλικά 1 /Materials 1 (7 ECTS) 

ΣΥΝΟΛΟ 30 

2η Περίοδος: 2nd TERM

 • Κατασκευή και Σχεδιασμός /Construction and Design (8 ECTS) 
 • Εργαστήριο Συγκολλήσεων-Πρακτική /Welding Laboratory Practice (8 ECTS)  
 • Ποιοτικός Έλεγχος /Quality Control (7 ECTS) 
 • Υλικά 2  /Materials 2 (7 ECTS)  

ΣΥΝΟΛΟ 30 

3η Περίοδος: 3rd TERM 

 • Μελέτη Περιπτώσεων /Case Studies (7 ECTS) 
 • Επιφανειακές Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου /Surface Techniques (7 ECTS) 
 • Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου με Υπερήχους /Ultrasonic Methods (8 ECTS) 
 • Ραδιογραφικοί Μέθοδοι ΜΚΕ /Radiographic NDT Methods (8 ECTS) 

ΣΥΝΟΛΟ 30 

4η Περίοδος: 4th TERM

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία /Master thesis (30 ECTS) 

ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο