Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό (2019-2020)

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν για το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό». ΦΕΚ:3988/14-09-2018,τ.Β’

Αντικείμενο

Το προαναφερόμενο διιδρυματικό Πρόγραμμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» εξειδικεύεται σε δύο επιμέρους διακριτές κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής καινοτομίας στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα στην ίδρυση και ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων, στον σχεδιασμό ανάπτυξης τουριστικών προορισμών και στην λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν το πεδίο του τουρισμού υγείας.

Η όλη θεματολογία του Προγράμματος συνδυάζει γνώσεις στη θεωρία και στην πράξη, που αφορούν την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία ειδικότερα στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων και Οργανισμών και εν γένει σε τομείς αιχμής στον κλάδο του Τουρισμού.

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα – Φορείς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα.

Υποψήφιοι

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα πέντε (45) άτομα για κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: α) η πρώτη δόση των διδάκτρων (1.200 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β) η δεύτερη δόση των διδάκτρων (900 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής και η τρίτη δόση (900 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής και πριν από την έναρξη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας.

Διεξαγωγή μαθημάτων - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, στην Πανεπιστημιούπολη 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά τις ημέρες Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη και ώρες 16:00 – 21:00.

Ως περίοδος έναρξης των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίζεται η Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019.

Να σημειωθεί ότι η δομή του προγράμματος είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να πληρούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίες θα προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από την Δευτέρα 10 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019: α. Στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού κατά τις ώρες 11:00 – 13:00 καθημερινά ή β. Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση :

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη 1

Σ.Δ.Ο.Κ.Ε.

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω

Με την ένδειξη: Δ.Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό»

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

8. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

9. Δύο συστατικές επιστολές

10.Αποδεικτικά καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών.

11. Οι αλλοδαποί/ες καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.

Οι φοιτητές/-τριες της από ιδρύματα της αλλοδαπής που κατέχουν πτυχίο από αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών, απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17

Διαδικασία επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι γίνονται δεκτοί μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα κ.ά.).

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη, σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Για την ημερομηνία συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά.. Η συνέντευξη, εκτός διαφορετικής ενημέρωσης, πραγματοποιείται εντός του α΄ δεκαημέρου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών.

Πληροφορίες

Η αίτηση υποψηφιότητας και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, μπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφερομένους:

• στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://tourpost.uniwa.gr/

• στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. http://www.uniwa.gr/sdoke/tourism/,

• στο e-mail msctourismos@uniwa.gr στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Γεωργία Κυρίτση και Ιουλία Λαζούρα (τηλ. 210-53.85.285).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΛΟΥΜΗΣ

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα