Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων (2023-2024)

Παράταση αιτήσεων έως 6 Σεπτεμβρίου 2023

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γνωστοποιεί, σε όσους ενδιαφέρονται, ότι προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη ως:

Α) Πλήρους Φοίτησης (Full – Time) διάρκειας 3 εξαμήνων, (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Β) Μερικής Φοίτησης (Part – Time) διάρκειας 5 εξαμήνων, (4 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 14 Ιουνίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2023.

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ή των 5 εξαμήνων για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

  • Εγγραφή του φοιτητή: 900 €
  • Έώς τη λήξη του Α΄ εξαμήνου: 1.500 €
  • Έως τη λήξη του Β΄ εξαμήνου: 1.500 €

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

  • Εγγραφή του φοιτητή: 450 €
  • Έως τη λήξη του Α΄ εξαμήνου: 900 €
  • Έως τη λήξη του Β΄ εξαμήνου: 900 €
  • Έως τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου: 900 €
  • Έως τη λήξη του Δ΄ εξαμήνου: 750 €

Παρέχεται μείωση διδάκτρων ή και πλήρης Υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. γίνονται εξ αποστάσεως και για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο 2023

Διαδικασίες

Αρχικά, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί  ηλεκτρονικά η αίτηση υποψηφιότητας  στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://masterebl.ihu.gr.

Αφού αξιολογηθεί η αίτηση θα ακολουθήσει προφορική συνέντευξη. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τέλος, θα ανακοινωθεί η επιλογή ή μη της υποψηφιότητας στο ΠΜΣ. και σε περίπτωση επιτυχούς επιλογής θα πρέπει να γίνει η καταβολή της Α΄ δόσης των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (εδώ)

Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας θα κατατεθεί στη γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, γραφείο ΧΒΔ 1-29 (τηλ. 2510-462197) κατά το χρονικό διάστημα των συνεντεύξεων και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Για υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (βλέπε σχετικά εδώ).

Για τις συστατικές επιστολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο υπόδειγμα (βλέπε σχετικά εδώ).

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2510 – 462197 – e-mail: master-ebl@ihu.gr


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο