Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει ανέρχεται σε δέκα (10) τα οποία είναι υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η διδασκαλία του προγράμματος διεξάγεται στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ Εξάμηνο 

 • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (6 ECTS)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (6 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (6 ECTS)
 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (6 ECTS)
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β΄ Εξάμηνο 

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (6 ECTS)
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΠΔΔ (6 ECTS)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡ- ΝΗΣΗ (6 ECTS)
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕ- ΣΟΛΑΒΗΣΗ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ Εξάμηνο 

 • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (6 ECTS)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (6 ECTS)
 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (6 ECTS)

Σύνολο 18 ECTS 

Β΄ Εξάμηνο 

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (6 ECTS)
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΠΔΔ (6 ECTS)

Σύνολο 18 ECTS 

Γ΄ Εξάμηνο 

 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (6 ECTS)
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (6 ECTS)

Σύνολο 12 ECTS 

Δ΄ Εξάμηνο 

 • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (6 ECTS)
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (6 ECTS)

Σύνολο 12 ECTS 

Ε΄ Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο