Πάντειο Πανεπιστήμιο: Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων (2019-2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ»

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ» “Master’s of Science in Social Psychology of Conflicts” σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’αρ.2626/Τεύχος Δεύτερο/5 Ιουλίου 2018.

1. Στόχος του ΠΜΣ είναι η επέκταση, αξιοποίηση και εμβάθυνση της θεωρητικής και ερευνητικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται σε προπτυχιακό επίπεδο. Η αξιοποίηση της δραστηριότητας αυτής, μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες.

2. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην « Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» (Master’s of Science in Social Psychology of Conflicts): Η Σύγκρουση αποτελεί κομβικό ζήτημα της κοινωνικής ψυχολογίας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής παρέμβασης. Στόχος του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις των Συγκρούσεων σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (πχ ενδο-ατομικές συγκρούσεις και ταυτότητες, διαπροσωπικές συγκρούσεις, διομαδικές συγκρούσεις, συγκρούσεις κοινωνικών θέσεων και συγκρούσεις σε επίπεδο πεποιθήσεων και ιδεολογίας). Η θεωρητική ενασχόληση και η ερευνητική πρακτική σε θέματα συγκρούσεων στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχολογίας επιτρέπει τη μελέτη της κοινωνικής σταθερότητας και μεταβολής καθώς και της καινοτομίας. Οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τούς δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τόσο στο πεδίο της έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία όσο και στη διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων σε πολλά πεδία της κοινωνικής ζωής (για παράδειγμα κοινωνική επιρροή και επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, διομαδικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων).

3. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

4. Η Ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε 5 εξάμηνα.

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 15 άτομα ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής.

2. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, από ιδρύματα της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ).

 • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

3. Απαραίτητη προϋπόθεση η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας σε επίπεδο C2 ή έμμεση τεκμηρίωση (π.χ. International Baccalaureate, απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου).
Ελλείψει πιστοποίησης, η υποψηφιότητα θεωρείται απορριπτέα χωρίς περαιτέρω εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών.


4. Οι υποψηφιότητες ελέγχονται και επιλέγονται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζεται από τη Συνέλευση, συνεκτιμώντας τα ακόλουθα τέσσερα γενικά κριτήρια και την εξής αντίστοιχη μοριοδότηση:


Α. Ακαδημαϊκά προσόντα (30%)
i συνάφεια πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
ii γενικός βαθμός πτυχίου
iii αναλυτική βαθμολογία, από την οποία να φαίνονται οι επιδόσεις στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
iv. αν υπάρχει, πτυχιακή εργασία

Β. Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία (50%)
i. ερευνητική δραστηριότητα συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις συνεδρίων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.)
ii. επαγγελματική εμπειρία (αμειβόμενη ή/και εθελοντική)
iii. πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας


Γ. Υποστηρικτικό υλικό (5%)
i. δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων μία από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – Α.Ε.Ι.) που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψήφιου/της υποψήφιας
ii. γραπτή δήλωση των προθέσεων και των κινήτρων για την παρακολούθηση του ΠΜΣ


Δ. Προφορική υποστήριξη της υποψηφιότητας (15%)
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι με βάση την μοριοδότηση καλούνται σε ατομική συνέντευξη που μοριοδοτείται κατ’ ανώτερο με 15%
Η μη παρουσίαση στη συνέντευξη, για την ενημέρωση της οποίας είναι υπεύθυνοι οι υποψήφιοι καθώς αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθιστά άκυρη την προηγηθείσα μοριοδότηση.

4. Η κατανομή της επί μέρους μοριοδότησης των κριτηρίων Α, Β και Γ έχει ως εξής:

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα

 • συνάφεια πτυχίου 10
 • γενικός βαθμός πτυχίου 10
 • αναλυτική βαθμολογία 5
 • πτυχιακή εργασία 5

Β. Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία

 • Ερευνητική δραστηριότητα 15
 • επαγγελματική εμπειρία 5
 • πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας 30

Γ. Υποστηρικτικό υλικό

 • Δύο συστατικές επιστολές 3
 • γραπτή δήλωση των προθέσεων και των κινήτρων 2

Γενικό σύνολο 85

5. Οι Τριάντα (30) επικρατέστεροι υποψήφιοι, σύμφωνα με το Γενικό Σύνολο της παραπάνω μοριοδότησης, καλούνται από την επιτροπή επιλογής σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να επιλεγούν οι 15 εισακτέοι. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, κατ ́ ανώτατο, με 15 μόρια.
Η μη παρουσίαση στη συνέντευξη, για την ενημέρωση της οποίας είναι υπεύθυνοι οι υποψήφιοι καθώς αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθιστά άκυρη την προηγηθείσα μοριοδότηση
6. Ο συνολικός πίνακας επιτυχόντων στο ΠΜΣ επικυρώνεται από τη Συνέλευση.
7. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών, από τη δημοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων.

 

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας τα ακόλουθα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή απλά αντίγραφα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Φωτοτυπία της ταυτότητας.
3. Μία (1) φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας / ή ψηφιακή στην αίτηση
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Αντίγραφο πτυχίου ή ισοτιμία και αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ (εάν το πτυχίο είναι από την αλλοδαπή). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει αναγορευθεί πτυχιούχος μέχρι την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση της αντίστοιχης Γραμματείας για την περάτωση των σπουδών του/της.
6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών.
7. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Η γλωσσομάθεια να περιγράφεται ρητά ως επιπέδου C2 ή Γ2, ή το επίπεδο αυτό να προκύπτει από τη βαθμολογική επίδοση του
υποψηφίου στις σχετικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Επίσης, είναι αποδεκτή η έμμεση τεκμηρίωση γλωσσομάθειας (π.χ. International Baccalaureate, απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου)
7.1. Ελλείψει πιστοποίησης, η υποψηφιότητα θεωρείται απορριπτέα χωρίς περαιτέρω εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών.
8. Πτυχιακή εργασία (εφόσον υπάρχει).
9. Πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (project): κείμενο 1000 λέξεων με ενδεικτική βιβλιογραφία το οποίο να περιγράφει το γενικό ερευνητικό ενδιαφέρον του υποψήφιου, το
θεωρητικό πλαίσιο, τα μεθοδολογικά εργαλεία που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει και τη θεωρητική ή/και πρακτική σημασία της έρευνάς του.
10. Σύντομη έκθεση (έως μιάμιση σελίδα) των προθέσεων και των κινήτρων για την παρακολούθηση του ΠΜΣ: κείμενο το οποίο να περιγράφει για ποιους λόγους (κίνητρα, στόχοι, επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα) ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
11. Συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνητικών εκθέσεων, βεβαιώσεις ανακοινώσεων σε συνέδρια, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
(εφόσον υπάρχουν).
12. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, εκ των οποίων τουλάχιστον μία από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – Α.Ε.Ι.) που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψήφιου/της υποψήφιας.


ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ως άνω δικαιολογητικά,

1. στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία στεγάζεται στο 2ο όροφο του Παλιού Κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00-13.00 ή

2. με ταχυδρομική αποστολή (σφραγίδα αποστολής φακέλου 30/08/2019)

από την ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Για την αίτηση και την προκήρυξη σε μορφή pdf πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

Προκήρυξη για το επόμενο ακαδ.έτος 2019-2020 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα