Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 Π.M. (ECTS): 60 για τα μαθήματα/σεμινάρια και 30 για τη διπλωματική εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη φοίτηση τους στο Π.Μ.Σ. εκπονούν πρωτότυπη ερευνητική εργασία (Διπλωματική εργασία) και διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα/σεμινάρια θεωρητικού και μεθοδολογικού περιεχομένου. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 4 εξαμηνιαία μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική εργασία (πρωτότυπη ερευνητική εργασία) κατά τα Β' και Γ' εξάμηνα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

 

1ο εξάμηνο: Στο 1ο εξάμηνο, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα.

  • Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις των Συγκρούσεων στην Κοινωνική Ψυχολογία (Κοινωνική επιρροή, διομαδικές σχέσεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις, πολιτική συμπεριφορά, ενδο-ατομικές/ διαπροσωπικές συγκρούσεις) (15 ECTS)
  • Σεμινάριο Ι: βιβλιογραφική ανασκόπηση και διατύπωση προβληματικής της ερευνητικής εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

2ο εξάμηνο: Στο 2ο εξάμηνο, οι φοιτητές-τριες προχωρούν ενεργά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αφού έρθουν σε συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. Επίσης παρακολουθούν υποχρεωτικά:

  • Μεθοδολογία και Στατιστικές ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων (15 ECTS)
  • Σεμινάριο έρευνας II: Εκπόνηση του ερευνητικού μέρους της διπλωματικής εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

3ο εξάμηνο: Στο 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές-τριες συνεχίζουν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας τη συγγράφουν και την παρουσιάζουν δημόσια ενώπιον της προβλεπόμενης εξεταστικής επιτροπής:

  • Ολοκλήρωση Διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) χορηγείται μετά:

(α) την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, όπως περιγράφονται ανωτέρω (60 πιστωτικές μονάδες) και

(β) την επιτυχή εκπόνηση και εξέταση της Διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες).

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα