Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 Π.M. (ECTS): 60 για τα μαθήματα/σεμινάρια και 30 για τη διπλωματική εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη φοίτηση τους στο Π.Μ.Σ. εκπονούν πρωτότυπη ερευνητική εργασία (Διπλωματική εργασία) και διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα/σεμινάρια θεωρητικού και μεθοδολογικού περιεχομένου. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 4 εξαμηνιαία μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική εργασία (πρωτότυπη ερευνητική εργασία) κατά τα Β' και Γ' εξάμηνα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

1ο εξάμηνο: Στο 1ο εξάμηνο, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα.

  • Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις των Συγκρούσεων στην Κοινωνική Ψυχολογία (Κοινωνική επιρροή, διομαδικές σχέσεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις, πολιτική συμπεριφορά, ενδο-ατομικές/ διαπροσωπικές συγκρούσεις) (15 ECTS)
  • Σεμινάριο Ι: βιβλιογραφική ανασκόπηση και διατύπωση προβληματικής της ερευνητικής εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

2ο εξάμηνο: Στο 2ο εξάμηνο, οι φοιτητές-τριες προχωρούν ενεργά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αφού έρθουν σε συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. Επίσης παρακολουθούν υποχρεωτικά:

  • Μεθοδολογία και Στατιστικές ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων (15 ECTS)
  • Σεμινάριο έρευνας II: Εκπόνηση του ερευνητικού μέρους της διπλωματικής εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

3ο εξάμηνο: Στο 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές-τριες συνεχίζουν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας τη συγγράφουν και την παρουσιάζουν δημόσια ενώπιον της προβλεπόμενης εξεταστικής επιτροπής:

  • Ολοκλήρωση Διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) χορηγείται μετά:

(α) την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, όπως περιγράφονται ανωτέρω (60 πιστωτικές μονάδες) και

(β) την επιτυχή εκπόνηση και εξέταση της Διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο