Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: Επιστήμη Δεδομένων - MSc in Data Science (2023-2024)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://msc-data-science.iit.demokritos.gr

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 08/09/2023

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» προτίθενται να λειτουργήσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Επιστήμη Δεδομένων» (MSc in Data Science).

Αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση, η θεωρητική εμβάθυνση και η πρακτική κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη των δεδομένων, υπό την θεώρησή της ως υποσύνολο της επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και με τις εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων σε άλλα επιστημονικά πεδία, όπως η υγεία και η βιολογία, η ενέργεια και το περιβάλλον, κ.ο.κ

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο πεδίο της Επιστήμης Δεδομένων. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) εξάμηνα και για την απόκτηση του απαιτείται:

  • Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων
  • Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Πιο συγκεκριμένα, το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Στα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο, στα οποία εξετάζονται στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου. Στο 3o εξάμηνο, οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Τα μαθήματα, καθώς και οι εργασίες του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα, θετικών και τεχνολογικών επιστημών, μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων προς το αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Δεκτοί θα γίνονται και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2023, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους έως την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: https://msc-data-science.uop.gr/apply/.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις παρέχονται από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ στην «Επιστήμη Δεδομένων» (email: DataScience@iit.demokritos.gr).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα), κατά την διάρκεια υποβολής της υποψηφιότητας, περιγράφονται αναλυτικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://msc-data-science.uop.gr/apply/documents.

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 3.000€ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο (2) δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου από τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης. Το ύψος της κάθε δόσης ορίζεται σε 1.500€. Οι προθεσμίες καταβολής των διδάκτρων καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή του ΔΠΜΣ.

Το πλαίσιο λειτουργίας του ΔΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σπουδών, του συνδέσμου για την υποβολή της αίτησης, καθώς και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στην «Επιστήμη Δεδομένων» (https://msc-data-science.uop.gr/apply/)

Προκήρυξη | Παράταση 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο