Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ για τη λήψη ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Συγκεκριμένα, οι 60 ΠΜECTS αντιστοιχούν στα μαθήματα των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων (30 ΠΜ-ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ-ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ορίζεται στα δύο (2) έτη. Κατόπιν αίτησης του φοιτητή και σχετικής απόφασης της Ειδικής Δι-ιδρυματικής Επιτροπής, η μέγιστη διάρκεια δύναται να παραταθεί για ακόμη ένα έτος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διπλωματική εργασία.

Οι διαλέξεις των μαθημάτων είναι τρίωρες και η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 13 εβδομάδων. Το πρόγραμμα των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, καθώς και το περιεχόμενο αυτών θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Πριν την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, κάθε ακαδημαϊκού έτους, θα πραγματοποιείται ένα προπαρασκευαστικό μάθημα, συνολικής διάρκειας 15 διδακτικών ωρών, το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται υποχρεωτικά από ορισμένους φοιτητές, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΕΔΕ και προαιρετικά από όσους εκ των άλλων εισαχθέντων φοιτητών επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Προπαρασκευαστικό μάθημα

  • Data programming

Α΄ Εξάμηνο

  • Data management (7,5 ECTS)
  • Large-scale statistical methods (7,5 ECTS)
  • Machine learning (7,5 ECTS)
  • Big data mining (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

B’ Εξάμηνο

  • Big data management (7,5 ECTS)
  • Big data security and visualization (7,5 ECTS)
  • Applied data science (7,5 ECTS)
  • Deep learning (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο

  • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Κανονισμός Λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» .

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο