Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία (2021-2023)

Το Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη συνεδρίαση 106 (12/5/2021) της Συνέλευσης Τμήματος αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία», που αρχίζει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2023, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην:

(α) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική.

(β) Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Αντίγραφο πτυχίου

2) Πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου

3) Απόφαση περί ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μόνον για τους τίτλους της αλλοδαπής)

4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5) Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά στις σπουδές και (εάν υπάρχει) την επιστημονική δραστηριότητα

6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν, πιστοποιούμενες είτε με ένα (1) ανάτυπο ή αντίγραφο της δημοσίευσης είτε με βεβαίωση του εκδοτικού οίκου/διευθυντή περιοδικού/επιμελητή, εάν το βιβλίο/άρθρο είναι υπό δημοσίευση)

7) Αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας (όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ, βλ Τίτλοι Γλωσσομάθειας-Τρόποι Απόδειξης).

8) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

9) Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι 31 Αυγούστου 2021. Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, και μόνο σε μορφή pdf. Κατά την είσοδό στην πλατφόρμα διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης εδώ.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο