Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Το πρώτο έτος σπουδών είναι κοινό και για τις δύο ειδικεύσεις. Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, εφόσον:

α) εξεταστούν επιτυχώς τουλάχιστον σε επτά (7) μαθήματα και συγκεκριμένα σε: τέσσερα (4) μαθήματα κορμού (μαθήματα 1ου και 2ου εξαμήνου σπουδών), εκ των οποίων υποχρεωτικά σε τουλάχιστον ένα μάθημα “Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής” και ένα μάθημα “Θέματα Ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας” και σε τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης,

β) συμμετάσχουν επιτυχώς στο σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και

γ) περατώσουν κατά τα οριζόμενα επιτυχώς την διπλωματική τους εργασία στην ειδίκευση. δ) Επί πλέον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στο πλαίσιο των σπουδών τους και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας να παρακολουθούν ενεργά τα Συνέδρια, Ερευνητικά Σεμινάρια κ.λπ., που διοργανώνει το Τμήμα και πλαισιώνουν το Π.Μ.Σ.

1. Το Π.Μ.Σ περιλαμβάνει συνολικά 34 κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν και καλύπτουν τις δύο ειδικεύσεις. Στο Α΄ έτος σπουδών προβλέπονται συνολικά δέκα (10) κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις (μαθήματα κορμού). Στο Β’ έτος σπουδών προβλέπονται δώδεκα (12) κατ΄επίλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ανά ειδίκευση.

2. Οι φοιτητές επιλέγουν ειδίκευση στο τέλος του Β΄ εξαμήνου σπουδών και διπλωματική εργασία εντός του Γ΄εξαμήνου σπουδών υποχρεωτικά στην ειδίκευση.

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική ή σε μια άλλη από τις τρεις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (γαλλική, γερμανική).

4. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων και του προγράμματος που πλαισιώνει το πρόγραμμα μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

5. Οι φοιτητές δύνανται – εφόσον προσφέρεται − να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε πεδία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, η οποία ισοδυναμεί με ένα μάθημα ειδίκευσης Γ’ ή Δ’ εξαμήνου (10 Π.Μ.). Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί άπαξ. Η επιλογή των φοιτητών για την πρακτική άσκηση γίνεται με κριτήρια που ορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

 

Α' Εξάμηνο 

Δύο από τα παρακάτω:

 • Θέµατα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής I (15 ECTS)
 • Θέµατα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας I (15 ECTS)
 • Θέµατα Φιλοσοφίας της Επιστήµης I (15 ECTS)
 • Θέµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας και του Νου I (15 ECTS)
 • Θέµατα Φιλοσοφίας της Τέχνης Ι (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Δύο από τα παρακάτω:

 • Θέµατα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής II (15 ECTS)
 • Θέµατα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας ΙΙ (15 ECTS)
 • Θέµατα Φιλοσοφίας της Επιστήµης ΙΙ (15 ECTS)
 • Θέµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας και του Νου ΙΙ (15 ECTS)
 • Θέµατα Φιλοσοφίας της Τέχνης ΙΙ (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Δύο μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης (2 Χ 10 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία – 1ο μέρος (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Ένα μάθημα επιλογής κατεύθυνσης (10 ECTS)
 • Σεµινάριο Εκπόνησης Διπλωµατικής Εργασίας (2 ECTS)
 • Διπλωματική εργασία – 2ο μέρος (18 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης 1: Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική

 • Γνωσιοθεωρία Ι
 • Γνωσιοθεωρία ΙΙ
 • Μεταφυσική Ι
 • Μεταφυσική ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής Ι
 • Ειδικά Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής ΙΙ
 • Αισθητική
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας
 • Φιλοσοφία του Νου
 • Φιλοσοφία της Τέχνης Ι
 • Φιλοσοφία της Τέχνης ΙΙ
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Πρακτική Άσκηση Ι
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ

 

Μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης 2: Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία

 • Ηθική Φιλοσοφία Ι
 • Ηθική Φιλοσοφία ΙΙ
 • Ηθική Φιλοσοφία ΙΙΙ
 • Πολιτική Φιλοσοφία Ι
 • Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ
 • Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙΙ
 • Κοινωνική Φιλοσοφία Ι
 • Κοινωνική Φιλοσοφία ΙΙ
 • Σχέσεις Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας
 • Φιλοσοφία του Δικαίου
 • Φιλοσοφία της Τέχνης Ι
 • Φιλοσοφία της Τέχνης ΙΙ
 • Πρακτική Άσκηση Ι
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο