Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον (2023-2024)

Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, έως σαράντα πέντε (45) θέσεις για απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης.

Το ΠΜΣ στις «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ., MSc) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

  1. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική
  2. Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων στις Γεωεπιστήμες
  3. Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον

Στο ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρικών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των ΑΤ.Ε.Ι.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά (ΠΡΟΣΟΧΗ: όλα συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και τα αρχεία να είναι σε μορφή PDF) :
α)    Αίτηση συμμετοχής μέσω του συνδέσμου: εδώ (επιλέγονται έως 2 ειδικεύσεις κατά σειρά προτίμησης).
β)    Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου,
γ)  έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα,
δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα),
ε)  έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,
ζ)    τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (όσοι είναι από άλλο Τμήμα ή άλλο Ίδρυμα προέλευσης), σύμφωνα με το ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής που βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο: εδώ
η)    πιστοποιητικά εμπειρίας- ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν),
θ)    φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
ι)    έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ,
κ)    οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος, ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά κ.ά.).

Προκήρυξη
 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο