Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κατεύθυνση 1: Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική

Α' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (5)

 • Υδροφορία των γεωλογικών σχηματισμών (6 ECTS)
 • Εφαρμογές της Τεχνικής Γεωλογίας στα έργα υποδομής (6 ECTS)
 • Φυσικές καταστροφές και Περιβάλλον (6 ECTS)
 • Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών (ΓΣΠ) στην Εφαρμοσμένη - Περιβαλλοντική Γεωλογία (6 ECTS)
 • Γεωφυσική στα Τεχνικά Έργα και τους υδατικούς πόρους (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (1)

 • Διπλωματική Εργασία Ι - Έναρξη (16 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (2)

 • Μάθημα Επιλογής Ι (7 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής II (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Γεωυδροχημικές διεργασίες - Ποιότητα νερών  (7 ECTS)
 • Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες - Ενόργανη παρακολούθηση
 • Ειδικές Σεισμολογικές Εφαρμογές
 • Εργασίες πεδίου με χρήση mobile GIS, GNSS (GPS) και UAV-USV

 

Γ' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (1)

 • Διπλωματική Εργασία II - Συνέχιση, ολοκλήρωση. Συγγραφή και παρουσίαση (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Κατεύθυνση 2: Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπιστήμες

Α' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (4)

 • Τεκτονική και Μηχανική της Λιθόσφαιρας (8 ECTS)
 • Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης και Γεωχημικές Διεργασίες (8 ECTS)
 • Γεωλογικές διεργασίες στο παράκτιο περιβάλλον και σε περιβάλλοντα βαθέων θαλασσών (7 ECTS)
 • Καταστροφικά Φαινόμενα (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (1)

 • Διπλωματική Εργασία Ι (16 ECTS)

 

Μαθήματα Επιλογής (2)

 • Μάθημα Επιλογής Ι (7 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής II (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων τεκτονικής γεωλογίας (7 ECTS)
 • Ανάλυση ιζηματογενών λεκανών - Στρωματογραφία ακολουθιών (7 ECTS)
 • Μέθοδοι ανάλυσης θαλασσίων γεωφυσικών δεδομένων (7 ECTS)
 • Συλλογή και επεξεργασία Παλαιοντολογικών και Στρωματογραφικών δεδομένων (7 ECTS)

 

Γ' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (1)

 • Διπλωματική Εργασία II - Συνέχιση, ολοκλήρωση. Συγγραφή και παρουσίαση (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Κατεύθυνση 3: Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον

Α' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (2)

 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση ορυκτών υλών - Αποκατάσταση τοπίου και περιβάλλοντος (8 ECTS)
 • Χρήσεις ορυκτών υλών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων (8 ECTS)

Μαθήματα επιλογής

 • Μάθημα Επιλογής Ι (7 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής II  (7 ECTS)

Σύνολο  30 ECTS

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Επιλογή ειδικών θεμάτων αιχμής στα αντικείμενα: Ορυκτολογίας ή Πετρολογίας ή Κοιτασματογένεσης (7 ECTS)
 • Ορυκτές Ύλες και Αειφόρος Ανάπτυξη (7 ECTS)
 • Ενόργανες μέθοδοι ανάλυσης ορυκτών υλών (7 ECTS)
 • Ηφαιστειακός κίνδυνος (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (1)

 • Διπλωματική Εργασία Ι (16 ECTS)

Μαθήματα επιλογής (2)

 • Μάθημα Επιλογής Ι (7 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής II  (7 ECTS)

Σύνολο  30 ECTS

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Διατήρηση και ανάδειξη γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (7 ECTS)
 • Ο ρόλος των αργίλων στο περιβάλλον (7 ECTS)
 • Πολύτιμοι λίθοι (7 ECTS)
 • Γεωχημικές διεργασίες στην προστασία εδαφικών συστημάτων (7 ECTS)
 • Αρχαιομετρικές προσεγγίσεις στην μελέτη αρχαίας κεραμικής και λίθινων τέχνεργων
 • Εφαρμογές της Οργανικής Πετρολογίας στη Γεωλογία, τη Βιομηχανία και το Περιβάλλον

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (1)

 • Διπλωματική Εργασία II (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο