Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη μεταπτυχιακού στη Φιλολογία

Θέμα: «Προκήρυξη  εισαγωγής   πτυχιούχων στο Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών του Τμήματος  Φιλολογίας  στις κατευθύνσεις Κλασική  Φιλολογία,  Βυζαντινή  Φιλολογία,  Νεοελληνική  Φιλολογία,  Γλωσσολογία   και  Ιστορία  και  Θεωρία του Θεάτρου  και  του Κινηματογράφου»

Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1. Την υπουργική απόφαση 107306/B7 (ΦΕΚ 1955 / 18-07-2014 τ.Β') που αντικαθιστά την υπουργική απόφαση 24454/Β7 (Φ.Ε.Κ. 1202 / 13-7-2007 τ.Β’).

2. Την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. της 22ης Φεβρουαρίου 2017 του Τμήματος Φιλολογίας για προκήρυξη 50 θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Αποφασίζουμε την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων  κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του  Τμήματος   Φιλολογίας   και στις κατευθύνσεις   Κλασική  Φιλολογία,   Βυζαντινή Φιλολογία,   Νεοελληνική   Φιλολογία, Γλωσσολογία και Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου  ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχθεί κατόπιν εξετάσεων έως και 50 πτυχιούχους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Κλασική Φιλολογία: 14 θέσεις
  • Βυζαντινή Φιλολογία: 6 θέσεις
  • Νεοελληνική Φιλολογία: 14 θέσεις
  • Γλωσσολογία: 8 θέσεις
  • Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου: 4 θέσεις για Θέατρο και 4 για Κινηματογράφο

Τα δικαιολογητικά που πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν είναι:

1.   Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα).

2.   Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

3.   Αντίγραφο πτυχίου  με  βαθμό  τουλάχιστον 6,50  «Λίαν Καλώς». Για  τους  αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της  αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

4.   Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.

5.   Αντίγραφο  αποδεικτικού  γλωσσομάθειας μίας  τουλάχιστον ξένης  γλώσσας  στο  επίπεδο  Β2  ή  ανώτερο.  Αν  δεν  υπάρχει  τίτλος γλωσσομάθειας στο επίπεδο Β2, ο υποψήφιος / η υποψήφια θα εξεταστεί σε γλώσσα της επιλογής του.

6.   Αντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους από τους υποψηφίους πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την 31-7-2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – 741 00 – Ρέθυμνο

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2017. Η φοίτηση είναι δωρεάν, αρχίζει το Σεπτέμβριο του 2017 και διαρκεί 4 εξάμηνα για την πλήρη φοίτηση ή 7 για τη μερική φοίτηση ενώ προβλέπεται και 1 εξάμηνο παράτασης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική τα 3 πρώτα εξάμηνα για την πλήρη φοίτηση ή τα 6 πρώτα εξάμηνα για τη μερική φοίτηση, ενώ το επόμενο και τελευταίο εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας.

Στην  ιστοσελίδα www.philology.uoc.gr/postgraduate υπάρχουν  το  έντυπο  της  αίτησης,  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  Εσωτερικό Κανονισμό, το Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και η εξεταστέα ύλη ανά κατεύθυνση. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος / ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθύνεται  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  στο  τηλέφωνο  2831077306,  κ.  Γιώργο  Μοτάκη,  καθώς και στην ηλεκτρονική  διεύθυνση pgrad@phl.uoc.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο