Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι− τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα με διαφορετικό περιεχόμενο, και να συγγράψει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα πιστώνεται με 15 ECTS και η μεταπτυχιακή εργασία με 30, αντιστοίχως. Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής:

Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας

Α' Εξάμηνο

 • Ελληνορωμαϊκή Ποίηση: Έπος 15 ECTS
 • Ελληνορωμαϊκή Πεζογραφία: Ιστοριογραφία, Βιογραφία 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Α: 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Ελληνορωμαϊκή Ποίηση: Δραματική ποίηση 15 ECTS
 • Ελληνορωμαϊκή Πεζογραφία: Φιλοσοφική πεζογραφία, Αττικοί ρήτορες 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Β: 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Ελληνορωμαϊκή Ποίηση: Λυρική ποίηση 15 ECTS
 • Επιγραφική, Παπυρολογία 15 ΕCTS

Σύνολο Εξαμήνου Γ: 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

Σύνολο Εξαμήνο Δ: 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Μ.Δ.Ε 120 ECTS

Κατεύθυνση Βυζαντινής Φιλολογίας

Α΄ Εξάμηνο

 • Βυζαντινή παλαιογραφία, κωδικολογία και επιγραφική 15 ECTS
 • Κριτική των βυζαντινών κειμένων και εκδοτική πρακτική 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Α 30 ECTS

Β' Eξάμηνο

 • Η εξέλιξη των ειδών στη βυζαντινή λογοτεχνία (ποίηση, επιστολογραφία, φιλολογία) 15 ECTS
 • Ζητήματα βυζαντινής υμνογραφίας και αγιολογίας 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Β 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Ρητορική θεωρία στη βυζαντινή λογοτεχνία 15 ECTS
 • Ζητήματα βυζαντινής ιστοριογραφίας 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Γ 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Δ 30 ECTS

Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120 ECTS

 

Κατεύθυνση Νεοελληνικής Φιλολογίας

Α' Εξάμηνο 

 • Θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας 15 ECTS
 • Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Α 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Ιστορία των ιδεών 15 ECTS
 • Πρόσληψη των λογοτεχνικών έργων 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Β 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εκδοτική 15 ECTS
 • Συγκριτική Φιλολογία 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Γ 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Δ 30 ECTS

Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120 ECTS

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

Α' Εξάμηνο

 • Φωνολογία 15 ECTS
 • Σύνταξη 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Α 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

 • Σημασιολογία 15 ECTS
 • Πραγματολογία 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Β 30 ECTS

Γ΄Εξάμηνο

 • Ψυχογλωσσολογία 15 ECTS
 • Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Γ 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Δ 30 ECTS

Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120 ECTS

Κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας του Θεάτρου και του Κινηματογράφου

Α' Εξάμηνο

 • Ιστορία και ιστοριογραφία του κινηματογράφου 15 ECTS
 • Πηγές της Ιστορίας του Θεάτρου 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Α 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

 • Αφηγηματική και υφολογική ανάλυση κινηματογράφου 15 ECTS
 • Μεθοδολογία της θεατρολογικής έρευνας 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Β 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Μεταπολεμική Θεωρία Κινηματογράφου 15 ECTS
 • Δραματολογία 15 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Γ 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

Σύνολο Εξαμήνου Δ 30 ECTS

Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120 ECTS

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο