Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Executive Msc in European Studies)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc)ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Executive MSc in European Studies

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Σπουδαστών για το ακαδ. έτος 2017‐18

Αντικείµενο‐Σκοπός 

Το  πρόγραμμα  σκοπεύει  να  καλύψει  τις  ανάγκες  στελεχών  του  δημόσιου και ιδιωτικού  τομέα  επιφορτισμένων με  την ανάλυση,  την  προώθηση και  την εφαρμογή  των διαφόρων πολιτικών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Απευθύνεται  επίσης  σε  στελέχη  που  το  αντικείμενο  απασχόλησής  τους  καθιστά  επιθυμητή  την  εξοικείωση  με  τη  θεσμική,  κοινωνικοοικονομική  και  πολιτική  πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Το  Τμήμα  ΔΕΟΣ  έχει  αναγορευθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση ως Κέντρο Αριστείας (Centre of Excellence) και διαθέτει τέσσερις (4) έδρες Jean Monnet.

Στο  συγκεκριμένο  πρόγραμμα,  το  οποίο  συνδυάζει  την  ανάπτυξη  διεπιστημονικής  κατάρτισης  και  πρακτικής  εμπειρίας,  διδάσκουν  διεθνώς  αναγνωρισμένοι  πανεπιστημιακοί  ενώ  γίνονται και παρουσιάσεις εξειδικευμένων θεμάτων από υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των  εθνικών κυβερνήσεων.

Το πρόγραµµα απευθύνεται 

– Κυρίως  σε  πτυχιούχους  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  που  απασχολούνται  είτε  στον  δημόσιο  είτε  στον  ιδιωτικό  τομέα  και  θέλουν  να  εμβαθύνουν  τις  γνώσεις  τους  όσον  αφορά  τις  διαδικασίες,  πολιτικές  και  συνέπειες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

– Επίσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπεριστατωµένες γνώσεις με  πρακτικό  προσανατολισμό  στις  διάφορες  πτυχές  (οικονομικές,  πολιτικές  και  νομικές)  της  ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Σκοπός του προγράµµατος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν:

Εµπεριστατωµένη γνώση 

  • των  οικονομικών  και  πολιτικών  δυνάμεων  που  επηρεάζουν  τη  διαδικασία  της  ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης 
  • των  οικονομικών, νομικών, κοινωνικών και πολιτικών  συνεπειών  της ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης  στα κράτη‐μέλη
  • του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • των εθνικών, περιφερειακών, ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων λήψης αποφάσεων
  • του διεθνούς περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικές ικανότητες 

  • στη χρήση σύγχρονων μεθόδων έρευνας 
  • στην παρακολούθηση και αξιολόγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
  • στην πρόσβαση και επεξεργασία ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Αιτήσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές από 2-5-2017 έως 8-9-2017 

 

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.

(2) Δύο συστατικές επιστολές.

(3) Πιστοποιητικό αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίου της Αλλοδαπής.

(4) Αντίγραφο αναγνωρισμένου διπλώματος που να αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής (σύμφωνα με τα κριτιρια του ΑΣΕΠ) ή  σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα, που αποδεικνύουν την επαρκή γνώση της Αγγλικής

(5) Απόδειξη καταθετηρίου 25 Euro στην Eθνική Τράπεζα για δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής [ΕΤΕ Αριθμός Λογαριασμού: 110/480087-72 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΟΠΑ] 

(6) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

(7) Φόρμα αίτησης συμπληρωμένη ηλεκτρονικά που κατατίθεται συμπληρωμένη https://e-graduate.applications.aueb.gr/ 

* Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο) 

Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων θα αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας. Μέρος των υποψηφίων θα ειδοποιηθεί άμεσα για την επιτυχή έκβαση της αίτησης του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει η αξιολόγηση των υπόλοιπων υποψηφίων, ορισμένοι από τους οποίους θα κληθούν σε συνέντευξη. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ για το σύνολο της διάρκειας του Προγράμματος (21 μήνες). Υποτροφίες χορηγούνται με κριτήριο την επίδοση. Τα μαθήματα ξεκινούν τη 2η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2017 και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική.

Για την αξιολόγηση της αίτησης όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας από την ηλεκτρονική υποβολή της, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Γραμματεία Μ.Π.Ε.  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα

Γραφείο 909, 9ος όροφος

Τηλ: 210 8203642, Φαξ: 210 8828992 (Καθημερινά 10:00 – 17:00. 

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο