Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πολεοδομία – Χωροταξία (2024-2025)

Οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο: «Πολεοδομία και Χωροταξία». Το ΔΠΜΣ απονέμει, μετά από επιτυχή παρακολούθησή του, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Πολεοδομία και Χωροταξία».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη, από την Παρασκευή 17 έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, μέσω WeTransfer (ή άλλης παρόμοιας πλατφόρμας), στο e-mail της Γραμματείας του ΔΠΜΣ: dpms_pol@arch.ntua.gr

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τον πλήρη φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα συμπιεσμένο αρχείο, με τίτλο «Αίτηση ΔΠΜΣ 2024-2025 επώνυμο όνομα», στο οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται όλα τα έγγραφα σε ξεχωριστά αρχεία pdf και αριθμημένα όπως αναγράφονται στην προκήρυξη:

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Τίτλοι σπουδών
  Σχετικά με τους τελειόφοιτους:
  Οι τελειόφοιτοι/ες οφείλουν να επισυνάψουν μία αναλυτική βαθμολογία καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση (μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr) στην οποία θα δηλώνουν ότι η αποφοίτησή τους θα γίνει πριν την έναρξη του ΔΠΜΣ και θα προσκομίσουν το αντίγραφο διπλώματος και την αναλυτική βαθμολογία διπλωματούχου πριν τη λήξη των εγγραφών στο ΔΠΜΣ, εφόσον γίνουν δεκτοί/ές.
 3. Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Γραπτό δοκίμιο ερευνητικών προθέσεων / ενδιαφερόντων (έκτασης έως 600 λέξεων)
 5. Ξένες γλώσσες (αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται αποδεικτικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας)
 6. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν τη συναφή επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχουν)
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν)
 8. Υποτροφίες  (εφόσον υπάρχουν)
 9. Βραβεία (εφόσον υπάρχουν)
 10. Ταυτότητα ή διαβατήριο
 11. Φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν απευθείας από τους/τις συντάκτες/ριες ηλεκτρονικά στο e-mail: dpms_pol@arch.ntua.gr έως την ίδια καταληκτική ημερομηνία (31/05/2024). Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ιας.

Κανένα δικαιολογητικό δε θα γίνει δεκτό μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες που θα γίνουν δεκτοί/ές είναι πιθανό να κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα πτυχία ή διπλώματα.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τις ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ και την αλληλογραφία σας (και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία) προκειμένου να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Συνημμένα Αρχεία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Πολεοδομία και Χωροταξία" 2024-2025
Κατάλογος μαθημάτων/διδακτικών ομάδων για το ΔΠΜΣ "Πολεοδομία και Χωροταξία" 2024-2025
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο ΔΠΜΣ "Πολεοδομία και Χωροταξία" 2024-2025
Αίτηση ΥΜΦ "Πολεοδομία και Χωροταξία" 2024-2025 (*.pdf)
Αίτηση ΥΜΦ "Πολεοδομία και Χωροταξία" 2024-2025 (*.docx)


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο