Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πολεοδομία – Χωροταξία (2023-2024)

Οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο: «Πολεοδομία και Χωροταξία». Το ΔΠΜΣ απονέμει, μετά από επιτυχή παρακολούθησή του, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Πολεοδομία και Χωροταξία».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη, από την Πέμπτη 4 έως και την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: dpms_pol@arch.ntua.gr

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα συμπιεσμένο αρχείο, με τίτλο «Αίτηση ΔΠΜΣ 2023-2024 επώνυμο όνομα», στο οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται όλα τα έγγραφα σε ξεχωριστά αρχεία pdf και αριθμημένα όπως αναγράφονται στην προκήρυξη και πιο συγκεκριμένα:

 1. Αίτηση 
 2. Τίτλοι σπουδών. Σχετικά με τους τελειόφοιτους: Οι τελειόφοιτοι/ες οφείλουν να επισυνάψουν μία αναλυτική βαθμολογία καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι θα στείλουν το αντίγραφο του διπλώματος και την αναλυτική βαθμολογία διπλωματούχου μόλις εκδοθούν και το αργότερο μέχρι το πέρας των εγγραφών, εφόσον γίνουν δεκτοί/ές.
 3. Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Γραπτό δοκίμιο ερευνητικών προθέσεων / ενδιαφερόντων (έκτασης έως 600 λέξεων)
 5. Ξένες γλώσσες (αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται αποδεικτικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας)
 6. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν την επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχουν)
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν)
 8. Υποτροφίες  (εφόσον υπάρχουν)
 9. Βραβεία (εφόσον υπάρχουν)
 10. Ταυτότητα ή διαβατήριο
 11. Φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν απευθείας από τους/τις συντάκτες/ριες ηλεκτρονικά στο e-mail: dpms_pol@arch.ntua.gr έως την ίδια καταληκτική ημερομηνία (23/05/2023). Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ιας.

Κανένα δικαιολογητικό δε θα γίνει δεκτό μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί είναι πιθανό να κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα πτυχία ή διπλώματα.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τις ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ και την αλληλογραφία σας (και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία) προκειμένου να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Προκήρυξη

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο