Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 16 μαθήματα κατ’ επιλογή (βλ. πίνακα μαθημάτων). Τα μαθήματα αναπτύσσονται σε δύο εξάμηνα σπουδών και ακολουθεί ένα εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η συγγραφή της εργασίας αυτής αρχίζει μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων μαθημάτων και διαρκεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές οφείλουν να παρακολουθήσουν τέσσερα μαθήματα ανά εξάμηνο. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Τα μαθήματα είναι τρίωρης διάρκειας και γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες.

Οι σπουδαστές είναι δυνατόν στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας και διατμηματικότητας του προγράμματος να παρακολουθήσουν ένα μάθημα ανά εξάμηνο (δύο μαθήματα στο σύνολο του Προγράμματος, συναφή με το αντικείμενό του) σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΜΠ ή άλλου ΑΕΙ, μετά από έγκριση της ΕΔΕ, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

  • Το ζήτημα της μεθοδολογίας και της θεωρίας στο σχεδιασμό του χώρου
  • Πρόγραμμα διαλέξεων/σεμιναρίων με προσκεκλημένους ομιλητές
  • Εκπαιδευτική εκδρομή (προαιρετικό)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Πρόκειται για τέσσερις θεματικές ενότητες με σκοπό την ενίσχυση της επικοινωνίας για το συσχετισμό περιεχομένου των μαθημάτων που ανήκουν στην ίδια ενότητα. Στους σπουδαστές συνιστάται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να επιλέξουν ένα τουλάχιστον μάθημα ανά Θεματική Ενότητα με στόχο την πληρέστερη συγκρότηση γνώσεων από όλα τα προσφερόμενα γνωστικά πεδία. Στη συνέχεια παρατίθεται ο κατάλογος μαθημάτων και συντονιστών τους ανά θεματική ενότητα.

β1) Χωρο-κοινωνικές αναδιαρθρώσεις και ζητήματα σχεδιασμού

1.Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού (εαρινό εξάμηνο)
2.Χωρική ολοκλήρωση σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο (εαρινό εξάμηνο)

β2) Περιβάλλον, ανάπτυξη, αειφορία

3. Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας (εαρινό εξάμηνο)
4. Όψεις του αστικού τοπίου και δημόσιος χώρος. Πόλη, φύση και νέες τεχνολογίες (εαρινό εξάμηνο)
5. Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης (χειμερινό εξάμηνο)
6. Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου (χειμερινό εξάμηνο)
7. Κλιματική Αλλαγή και Χωρική Διακυβέρνηση (χειμερινό εξάμηνο)

β3) Σχεδιασμός του χώρου στην Ελλάδα και την Ευρώπη

8. Μεταφορικά συστήματα πόλεων μέσα από τη βιώσιμη κινητικότητα (χειμερινό εξάμηνο)
9. Προσεγγίσεις χωρικής ανάπτυξης και σχεδιασμού. Ελλάδα και Ευρώπη (χειμερινό εξάμηνο)
10. Χωροταξικό – πολεοδομικό δίκαιο και δίκαιο περιβάλλοντος (εαρινό εξάμηνο)
11. Έξυπνες, βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις και κοινότητες (εαρινό εξάμηνο) 

β4) Εμβαθύνσεις στη μελέτη της πόλης

12. Έμφυλες πολιτισμικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου (εαρινό εξάμηνο)
13. Η κρίση της πόλης (εαρινό εξάμηνο)
14. Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη (χειμερινό εξάμηνο)
15. Γεωπολιτική και αστικός χώρος (εαρινό εξάμηνο)

Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

16. Αρχές Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας – Θεματική χαρτογραφία (χειμερινό εξάμηνο)

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο