Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: University of Athens MBA - Διοίκηση Επιχειρήσεων (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2023.

Το National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ. Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα) ή μερική (έως 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα). 

Το πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις επιλογές φοίτησης. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

 • ΜΒΑ (General Track)
 • ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management)
 • ΜΒΑ με ειδίκευση τη Λογιστική (Accounting)
 • ΜΒΑ με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management). 

Το University of Athens MBA είναι ένα Executive πρόγραμμα που αποσκοπεί στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και αποφοίτων Πανεπιστημίων που στοχεύουν να ηγηθούν των εξελίξεων στην κοινωνία και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του University of Athens MBA είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι managers των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αποτελεί μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων (Master of Business Administration, MBA).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Οι φοιτητές του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα:

 1. MBA (General Track)
 2. MBA με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management)
 3. MBA με ειδίκευση την Λογιστική (Accounting) 
 4. MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management)
 • Η φοίτηση στο University of Athens MBA είναι πλήρους (Full time) ή/και μερικής φοίτησης (Part time). Οι φοιτητές καθορίζουν διαρκώς την ένταση των σπουδών τους ανάλογα με τον ρυθμό της ζωής τους.
 • Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 1,5 ακαδημαϊκό έτος (Full time), ενώ η μέγιστη 3 ακαδημαϊκά έτη (part time).
 • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση 12 συνολικά μαθημάτων.
 • Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Τα μαθήματα προσφέρονται δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως. Στο πλαίσιο κάθε μαθήματος υπάρχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό με διαλέξεις των διδασκόντων επί της διδακτέας ύλης.
 • Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) τετράωρης διάρκειας η κάθε μία. Οι ΟΣΣ του University of Athens MBA πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται σαββατοκύριακα.
 • Το συνολικό κόστος φοίτησης στο University of Athens MBA είναι 5.700 ευρώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Το National and Kapodistrian University of Athens MBA προσφέρει έως 30 υποτροφίες για φοίτηση στο πρόγραμμα σε φοιτητές και φοιτήτριες που θα γίνουν αποδεκτοί/ές το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα υποτροφιών του University of Athens MBA αφορά όλες τις επιλογές φοίτησης του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, αφορά:

 • Υποτροφίες αριστείας
 • Ανταποδοτικές υποτροφίες
 • Υποτροφίες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
 • Υποτροφίες για το ΜΒΑ στην «Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση»
 • Υποτροφίες για το ΜΒΑ στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
 • Υποτροφίες για το ΜΒΑ στη «Λογιστική»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Η διασύνδεση με την αγορά εργασίας αποτελεί βασικό σκοπό  του University of Athens MBA. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνουμε στρατηγικές συνεργασίες με παραγωγικούς φορείς της Ελληνικής οικονομίας με διαρκή στόχο τις συνέργειες μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς.

 • Συμβουλευτική Επιτροπή με CEOs της αγοράς
 • Συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
 • Συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

UP-SKILLING PROGRAM – BUSINESS SERIES – NETwork 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματός μας, προαιρετικά και χωρίς κόστος, μπορούν να επωφεληθούν των δυνατοτήτων που τους προσφέρουν τα ακόλουθα:
Up – Skilling Program (Πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων)
Business Series (Δράσεις και εκδηλώσεις διασύνδεσης με τον κόσμο των επιχειρήσεων)
NETwork (Δίκτυο μελών του University of Athens MBA)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο University of Athens MBA λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2023.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το University of Athens MBA μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με e-mail στη διεύθυνση mba@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
 • Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του University of Athens MBA, στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 510, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Μπασιμακοπούλου (δείτε σχετικές οδηγίες).
 • Με κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του University of Athens MBA (Υπεύθυνη: Κα Μπασιμακοπούλου) στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 510, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
 • Συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος (δείτε σχετικές οδηγίες).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του University of Athens MBA: https://mba.econ.uoa.gr/

Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας αποτελούν:
Κτήριο: Γρυπάρειο Μέγαρο, 5ος όροφος, γραφείο 510
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 1, Αθήνα, 10559 
Τηλέφωνο: 210-3689493, 210-3689494
E-mail: mba@econ.uoa.gr
Linkedin
YouTube
Facebook

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο