Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: University of Athens MBA - Διοίκηση Επιχειρήσεων (2024-2025)

Το National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ. Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα) ή μερική (έως 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Οι διαλέξεις / συναντήσεις με τους φοιτητές μας γίνονται Σαββατοκύριακαδια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Το πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις επιλογές φοίτησης. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

 • ΜΒΑ (General Track)
 • ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management)
 • ΜΒΑ με ειδίκευση τη Λογιστική (Accounting)
 • ΜΒΑ με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management). 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματός μας, προαιρετικά & ΔΩΡΕΑΝ, μπορούν να επωφεληθούν των δυνατοτήτων που τους προσφέρουν τα ακόλουθα:

 • Up – Skilling Program
 • NETwork
 • Business Series

Στο University of Athens MBA γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων ή τμημάτων ιστορίας από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια.

Στο πρόγραμμά μας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Πρόγραμμα είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του/της σπουδές μέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους εγγραφής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έστω και αν έχει επιλεγεί.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 5.700 €. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος απόκτησης των βιβλίων

Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται βάσει του προγράμματος φοίτησης που επιλέγει η/ο φοιτήτρια/φοιτητής (part time ή full time).

Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Π.χ. για full time φοίτηση, τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1.900 € ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για part time φοίτηση, τα δίδακτρα ανέρχονται σε 950 € ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για φοίτηση στο University of Athens MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 είναι ανοιχτή με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2024.

Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το University of Athens MBA μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Με e-mail στη διεύθυνση mba@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
 2. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του University of Athens MBA, στη διεύθυνση:
  Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 510, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Μπασιμακοπούλου (δείτε σχετικές οδηγίες).
 3. Με κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του University of Athens MBA (Υπεύθυνη: Κα Μπασιμακοπούλου) στη διεύθυνση:
  Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 510,
  καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
 4. Συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης (δείτε σχετικές οδηγίες).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του University of Athens MBA: https://mba.econ.uoa.gr/

Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας αποτελούν:
Κτήριο: Γρυπάρειο Μέγαρο, 5ος όροφος, γραφείο 510
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 1, Αθήνα, 10559 
Τηλέφωνο: 210-3689493, 210-3689494
E-mail: mba@econ.uoa.gr
Linkedin
YouTube
Facebook

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο