Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διάρθρωση προγράμματος 

ΜΒΑ (General Track)

Α' Εξάμηνο

 • Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες 
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Επιχειρηματική Αναλυτική

Β' Εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ 
 • Χρηματοοικονομική και Λογιστική
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Γ' Εξάμηνο (General Track)

(Επιλέγονται 4 από τα 5 προσφερόμενα μαθήματα)

 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Διοίκηση Αλλαγών 
 • Διοίκηση Έργου
 • Έρευνα Αγοράς
 • Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση


ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική & Ασφαλιστική Διοίκηση

Α' Εξάμηνο

 • Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Επιχειρηματική Αναλυτική

Β' Εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική και Λογιστική
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Γ' Εξάμηνο (Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση)

(Επιλέγονται 4 από τα 8 προσφερόμενα μαθήματα)

 • Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση 
 • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – FinTech 
 • Τραπεζική 
 • Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Κινδύνων
 • Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών 
 • Ασφάλιση
 • Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, Πωλήσεις και Bancassurance
 • Αναλογιστική και Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων 


ΜΒΑ με ειδίκευση τη Λογιστική

Α' Εξάμηνο

 • Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 
 • Επιχειρηματική Αναλυτική 

Β' Εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική και Λογιστική
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Γ' Εξάμηνο (Λογιστική)

(Επιλέγονται 4 από τα 5 προσφερόμενα μαθήματα)

 • Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση 
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 • Ελεγκτική Λογιστική
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Φορολογία και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων


ΜΒΑ με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Α' Εξάμηνο

 • Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες 
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 
 • Επιχειρηματική Αναλυτική 

Β' Εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική και Λογιστική
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Γ' Εξάμηνο (Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας)

(Επιλέγονται 4 από τα 7 προσφερόμενα μαθήματα)

 • Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
 • Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας 
 • Φαρμακευτική Επιχειρηματικότητα και Εξαγορές - Συμμαχίες στη Φαρμακοβιομηχανία 
 • Φαρμακοοικονομία
 • Διαχείριση Κινδύνων στην Υγεία 
 • Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση 

Οι φοιτητές του ΜΒΑ με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, στο πλαίσιο του Γ' Εξαμήνου, επιλέγουν τέσσερα από τα επτά προσφερόμενα μαθήματα  ανάλογα με το αν επιθυμούν να εστιάσουν αποκλειστικά στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» ή να εμβαθύνουν στην «Φαρμακευτική Επιχειρηματικότητα».

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών εδώ
 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο