Διάρθρωση προγράμματος ανά πρόγραμμα:

ΜΒΑ (General Track)

Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος σπουδών

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
  • Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Αναλυτική
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

Θεματική Ενότητα ΙΙ: Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Στρατηγική Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματική Ενότητα ΙV: Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση
  • Διοίκηση Έργου
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Έρευνα Αγοράς
  • Διοίκηση Αλλαγών

Δείτε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εδώ.
 

ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική & Ασφαλιστική Διοίκηση

Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος σπουδών

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
  • Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Αναλυτική
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

Θεματική Ενότητα ΙΙ: Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Στρατηγική Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματική Ενότητα ΙV: Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Τραπεζική
  • Ασφάλιση
  • Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, Πωλήσεις και Bancassurance
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών
  • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – FinTech
  • Αναλογιστική και Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων

Οι φοιτητές επιλέγουν δύο από τα τρία προσφερόμενα μαθήματα κάθε εξαμήνου

Δείτε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εδώ.


ΜΒΑ με ειδίκευση τη Λογιστική

Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος σπουδών

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
  • Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Αναλυτική
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

Θεματική Ενότητα ΙΙ: Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Στρατηγική Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματική Ενότητα ΙV: Προχωρημένη Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση
  • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Ελεγκτική Λογιστική
  • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Δείτε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εδώ.


ΜΒΑ με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος σπουδών

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
  • Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Αναλυτική
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

Θεματική Ενότητα ΙΙ: Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων στον Τομέα Υγείας

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Οικονομικά της Υγείας
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
  • Διαχείριση Κινδύνων στην Υγεία

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Στρατηγική Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματική Ενότητα ΙV: Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ)
  • Συστήματα Υγείας και Στρατηγικός Προγραμματισμός
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Φαρμακοοικονομία
  • Εφαρμοσμένα Θέματα στο Τομέα της Υγείας

Δείτε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο