Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ιόνιο Πανεπιστήμο: Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 15 Ιουλίου 2023 (1 μ.μ.).

Ταυτότητα του POLICO

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» (POLICO) φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υφίσταται στον ελληνικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο σχετικά με:

 • Τη μελέτη και ανάλυση του Λόγου σε συνθήκες διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Τις πολιτικές και κοινωνικές χρήσεις της γλώσσας.

Το POLICO εξετάζει κυρίως τον τρόπο δημιουργίας και προβολής «εικόνων» μέσα από τη Γλώσσα. Η εξέταση αυτή βασίζεται αφ' ενός σε θεωρητικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις έννοιες της ισχύος, της ιδεολογίας, της κοινωνικής θέσης κ.ά., όπως αυτές διαμορφώνονται από τον πολιτικό και δημοσιογραφικό Λόγο, και αφ' ετέρου σε κάποιες συγκεκριμένες θεματολογίες που ερευνούν τις γλωσσικές στάσεις συγκεκριμένων ομιλητών.

Κύριος σκοπός του είναι η παραγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων σχετικά με την πραγματικότητα πίσω από τις λέξεις.

Από την ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, το ΠΜΣ διεξάγεται με εξ αποστάσεως τρόπο διδασκαλίας (με δυνατότητα υβριδικών παρακολουθήσεων) με κάποιες υποχρεωτικές δια ζώσης παρακολουθήσεις στην Κέρκυρα (οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή των εξαμήνων).

Γενικά

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α’/4-8-2017) και την απόφαση ίδρυσής του (ΦΕΚ 1500/02.05.2018, τ. Β ́), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» (Master of Arts in Politics, Language and Intercultural Communication), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οικείο πεδίο.

Η χρονική διάρκεια σπουδών του Προγράμματος είναι 3 εξάμηνα:

 • Στα δύο πρώτα εξάμηνα του α’ έτους, παρακολουθείτε μαθήματα (με γλώσσα διδασκαλίας τα Ελληνικά),
 • Στο χειμερινό εξάμηνο του β’ έτους εκπονείτε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία σας.

Στο τέλος των σπουδών, οφείλετε να έχετε συγκεντρώσει συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (30 στο χειμερινό εξάμηνο, 30 στο εαρινό εξάμηνο και 30 από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα γίνουν δεκτοί συνολικά έως 20 φοιτητές και φοιτήτριες.

Μάθετε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται κατ’ αρχάς με αξιολόγηση της ηλεκτρονικής αίτησης που θα υποβάλετε και, στη συνέχεια, με γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζεστε γραπτώς είναι:

 1. Κοινωνιογλωσσολογία
 2. Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 3. Επικαιρότητα στη διεθνή πολιτική

Η ενδεικτική βιβλιογραφία θα αναρτηθεί μετά την αξιολόγηση. Η προφορική συνέντευξη διενεργείται ενώπιον επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής του ΠΜΣ.

Ηλεκτρονική αίτηση

Τα προσωπικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Υποψήφιος που δεν καταθέσει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εξετάσεων τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης.

Σημαντικές ημερομηνίες:

 • Υποβολή αιτήσεων: 1 Ιουνίου (1 μ.μ.) – 15 Ιουλίου 2023 (1 μ.μ.)
 • Εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη: 5-6 Οκτωβρίου 2023

Ο ακριβής τρόπος εξέτασης καθώς επίσης και ενδεικτική βιβλιογραφία για τα εξεταζόμενα μαθήματα θα ανακοινωθούν με την ανάρτηση του καταλόγου των υποψηφίων.

Διευκρινίσεις:

 • Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν.
 • Η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες για τα δύο πρώτα εξάμηνα.
 • Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ, οι φοιτητές του ΠΜΣ, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, συμμετέχουν υποχρεωτικά και αμισθί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του ΤΞΓΜΔ σε προπτυχιακό επίπεδο ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες (επιτηρήσεις κ.ά.).
 • Η παρούσα προκήρυξη διέπεται στο σύνολό της από τις σχετικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΞΓΜΔ και του Κανονισμού του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κοτσακίδου Ηραλία
Τηλέφωνο: 26610 87224
Email: pms-polico@ionio.gr

Προκήρυξη | Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο