Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά τρία (3) εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης οκτώ (8) μεταπτυχιακών σεμιναριακών μαθημάτων και ένα εξάμηνο για τη σύνταξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα σεμιναριακά μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται κατά τα δύο (2) πρώτα συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο είναι υποχρεωτικά και τα άλλα δύο (2) είναι υποχρεωτικά επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει βαρύτητα επτάμιση (7,5) πιστωτικών μονάδων (ECTS). To διδακτικό εξάμηνο διαρκεί δέκα (10) εβδομάδες. Κάθε μάθημα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, διαρκεί δύο ώρες εβδομαδιαίως. Παρέχεται η δυνατότητα ορισμένα μαθήματα να προσφέρονται σε ποσοστό έως 35% με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κατά το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική τους Εργασία με την οποία συγκεντρώνουν 30 μονάδες ECTS. Για την εκπόνησή της παρέχονται τρεις δυνατότητες επιλογής: α) ερευνητική εργασία, β) σχολιασμένη μετάφραση, γ) αναλυτική έκθεση πεπραγμένων στο πλαίσιο τρίμηνης πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενο με το ΠΜΣ φορέα.

Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνεται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική κατόπιν συνεννοήσεως του φοιτητή με τον επόπτη καθηγητή.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω:

 

Α' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Διαπολιτισμική επικοινωνία (7,5 ECTS)
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Πολιτικού Λόγου (7,5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2/4)

 • Πολιτική Κοινωνιολογία (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση Πολιτικού Λόγου στην Τουρκία (7,5 ECTS)
 • Εφαρµογές Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου (7,5 ECTS)
 • Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ρητορεία – Βασικές Αρχές (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

B' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Πολιτική επικοινωνία (7,5 ECTS)
 • Κοινωνιογλωσσολογία (7,5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2/5)

 • Πολιτική Φιλοσοφία (7,5 ECTS)
 • Διαπολιτισµική Επικοινωνία στις Διεθνείς Σχέσεις (7,5 ECTS)
 • Γλώσσα, Ταυτότητα και Ισχύς (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές/Εργαστήρι Πολιτικής Eπικοινωνίας (7,5 ECTS)
 • Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική – Γενικές Αρχές (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο