International Hellenic University

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Εκπαίδευση και Πολιτισμός 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, το άρθρο 3.2 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, των αποφάσεων των υπ’ αριθμ. 293Α΄/9-12- 2016 και 299 Α΄/7-3-2017 Συγκλήτων Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου καθώς και της απόφασης της υπ’ αριθμ. 64Α'/02-10-2017 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, καλεί τους ενδιαφερόµενους από 03/10/2017 µέχρι και τις 03/11/2017 να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

  1. ‘Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη’
  2. ‘Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων’
  3. ‘Αγωγή και Πολιτισμός’

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε θέματα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

Α) Στην εξειδικευμένη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με:

- Την αξιολόγηση των γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών τους με σκοπό την παροχή σε αυτούς κατάλληλης ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης.

- Την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας στη σχολική τάξη.

- Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων στη διδακτική πράξη για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών.

- Τα σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.

- Την αναγνώριση του ρόλου του σχολείου, της οικογένειας καθώς και του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών

Β) Στην εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας με στόχο να αναλάβουν:

- Καθήκοντα στελεχών Διοίκησης Σχολικών Μονάδων και Διευθύνσεων της Εκπαίδευσης.

- Έργο Σχολικών Συμβούλων.

Γ) Στην εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών καθώς και άλλων επιστημόνων και επαγγελματιών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα τέχνης και πολιτισμού έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί να:

- Καλλιεργούν τα πολιτισμικά ενδιαφέροντα των μαθητών και την ευαισθησία τους σε θέματα πολιτισμού και σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

- Επιμελούνται στα σχολεία τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, σχολικών πολιτιστικών ομίλων, έκδοση περιοδικών, δημιουργία σχολικών μουσείων, συλλογών κ.ά.

- Αναλαμβάνουν στην εκπαίδευση, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών διαδρομών και, τέλος, δράσεις πολιτιστικού τουρισμού.

- Υλοποιούν τις καινοτόμες δράσεις, οι οποίες οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικών ή και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Προγράμματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο (διατίθεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος).
2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Αντίγραφο πτυχίου, με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας.
6. Άλλα αντίγραφα πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
7. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
8. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.
9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
10. Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν).
11. Αντίγραφο βεβαίωσης γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχουν).
12. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).
13. Συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος). Η μία τουλάχιστον εκ των δύο συστατικών επιστολών δύναται να προέρχεται από ακαδημαϊκό δάσκαλο.
14. Όποιο επιπρόσθετο πιστοποιητικό κρίνουν σημαντικό για την αξιολόγηση του φακέλου τους 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Π.Μ.Σ.

Η φοίτηση των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και θα υλοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η φοίτηση θα πραγματοποιείται καθημερινές, δύο έως τρία απογεύματα εβδομαδιαίως. Στην Κατεύθυνση «Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή και Σάββατο.

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το Πρόγραµµα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο και το συνολικό κόστος συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα σε αυτό ανέρχεται στις 3.500 € το οποίο καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις των 437,5 ευρώ κατά την έναρξη και λήξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα (σε ειδικό έντυπο, το οποίο διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου) μαζί με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο Κεντρικό κτήριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στον 1ο όροφο, γραφείο 1.06, κυρία Καραγεώργου Ελισσάβετ, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 03/10/2017 έως και τις 03/11/2017, ώρες 11.00-14.30.

Η αίτηση μαζί με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών μπορεί να αποσταλεί από τους ενδιαφερομένους και ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 03/11/2017), στη Διεύθυνση:

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, και Εφαρμοσμένων Οικονομικών,

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,

Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα

ΑΤΤΙΚΗ

(υπόψη κας Καραγεώργου Ελισσάβετ, κεντρικό κτήριο, γρ. 1.06).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 11.00 έως 14.30 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», στην κυρία Καραγεώργου Ελισσάβετ τηλεφωνικά στο 210-9549215 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ekarage@hua.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2017_18

ΑΙΤΗΣΗ

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Πολιτισμός": http://www.dhee.hua.gr/index.php/el/metaptyxiakes-spoudes/ekpaidefsi-politismos-pms


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
ielts-peoplecert

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα