Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Υπογονιμότητα-Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (2022-2023)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Υπογονιμότητα - Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (κατόπιν έγκρισης της του από το ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017, ΦΕΚ 4732 B/1369/24-08-2022), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Υπογονιμότητα-Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (MSc in Infertility-Assisted Reproduction Techniques), μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με την παρούσα ανακοινώνεται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος θα γίνει τον Ιανουάριο 2023.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα και κλινική άσκηση και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 

Τί προσφέρει το Π.Μ.Σ.

Το ΠΜΣ «Υπογονιμότητα - Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» αποσκοπεί στην  ολοκληρωμένη, συστηματική  και σύγχρονη  εκπαίδευση  επαγγελματιών υγείας (Ιατρών-Μαιευτήρων Γυναικολόγων, Βιολόγων και Μαιών/Νοσηλευτών) όσον αφορά τη διάγνωση και  την αντιμετώπιση της ανθρώπινης Υπογονιμότητας, στην Κλινική Εμβρυολογία και την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Με τον τρόπο αυτό το ΠΜΣ (το οποίο προσφέρεται για πρώτη φορά στην χώρα μας) θα  αποτελέσει  ένα απαραίτητο εφόδιο για τους επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο, ώστε να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου διαπιστευμένη εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και  στις απαιτούμενες κλινικές και εργαστηριακές δεξιότητες για να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ασθενείς με υπογονιμότητα. 

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ αφορά τρεις επιστημονικές ομάδες (κλάδους): Ιατρούς/ Μαιευτήρες-Γυναικολόγους, Μαίες/Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες και Βιολόγους /Εμβρυολόγους.  Το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύψει μαθήματα κορμού που αφορούν και τους τρεις κλάδους και μαθήματα ειδικά για κάθε κλάδο. Επίσης περιλαμβάνει πρακτική άσκηση  ανάλογη με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν θεωρητική εκπαίδευση σχετικά με τις απαραίτητες προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Εργαστηρίων Κλινικής Εμβρυολογίας και Ανδρολογίας, καθώς και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.

Το ΠΜΣ είναι σχεδιασμένο να προετοιμάσει και να δώσει ένα σημαντικό εφόδιο στους υποψηφίους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε δομές που ασχολούνται με την Υπογονιμότητα και την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης θεσπίζοντας κριτήρια υψηλών επαγγελματικών προτύπων. Η επιτυχής περαίωση του συγκεκριμένου προγράμματος θα βοηθήσει στην επίσημη διαπίστευση  των ικανοτήτων, γνώσεων και της πρακτικής εμπειρίας των υποψηφίων και θα διευκολύνει την επαγγελματική τους αποκατάσταση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. προσφέρει:

 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Υπογονιμότητα-Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (MSc in Infertility-Assisted Reproduction Techniques).
 • Πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα Υπογονιμότητας και Τεχνικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
 • Πρακτική εκπαίδευση / άσκηση σε Εξωτερικά Ιατρεία και σε Κλινικές (κατά κύριο λόγο του Αρεταίειου νοσοκομείου, αλλά και σε άλλους πανεπιστημιακούς χώρους ή σε αντίστοιχα κέντρα του ιδιωτικού τομέα με βεβαιωμένη κλινικοεργαστηριακή εμπειρία και καταξίωση στο αντικείμενο)
 • Εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα καθορισμένου αριθμού κατά τη διάρκεια των εξαμήνων σπουδών. Θα υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και στα 3 εξάμηνα που θα αφορούν όλους τους φοιτητές. Στο 2ο και 3ο εξάμηνο θα υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα αναλόγως κλάδου/επιστημονικής ομάδας (ιατρούς/βιολόγους/βιοεπιστήμονες και μαίες/νοσηλεύτριες). Η παρακολούθηση δε κλινικών ασκήσεων και εργαστηρίων στις Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής θα γίνεται ανάλογα με την ειδίκευση (κλάδος / επιστημονική ομάδα) του κάθε φοιτητή (σε ΜΙΥΑ, χειρουργεία, εμβρυολογικά εργαστήρια) στο 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο
 • Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από καταξιωμένους ειδικούς διδάσκοντες από ξένα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ
 • Συμβολή στην επαγγελματική κατάρτιση και διεύρυνση των δυνατοτήτων των αποφοίτων, εφοδιάζοντας τους με προσόντα που θα διευκολύνουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση ή εξέλιξη, αλλά και την ουσιαστική προσφορά τους στο χώρο της υγείας και των βιοϊατρικών επιστημών.
 • Πρακτική άσκηση σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας καλύπτοντας όλο το φάσμα της έρευνας, από τη σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου ως και την παρουσίαση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων της έρευνας.
 • Διεξαγωγή μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που δεν εγγραφούν φοιτητές της αλλοδαπής, η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα των ξένων ομιλητών που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που επιλεγούν να φοιτήσουν φοιτητές της αλλοδαπής που δε γνωρίζουν τη ελληνική γλώσσα, τα μαθήματα θα γίνουν στην αγγλική και για αυτούς θα επιτραπεί η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα.
 • Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά.
 • Δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής ερευνητικής εργασίας, σε αγγλόφωνα περιοδικά.

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Π.Μ.Σ.

 • Η τήρηση των δικαιολογημένων απουσιών, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ. Οι παρουσίες λαμβάνονται κατά την έναρξη του μαθήματος και στα ενδιάμεσα διαλείμματα.
 • Υποχρεωτική φυσική παρουσία όλων των φοιτητών του Π.Μ.Σ., στα  μαθήματα και στις εξετάσεις του κάθε εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35% των μαθημάτων.
 • Η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ανά εξάμηνο σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου καθώς και για την ολοκλήρωση των σπουδών με την κατάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας και την εκπόνησή της στο πλαίσιο του τέταρτου εξαμήνου.
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: Επιλογή θέματος μέχρι και το 3ο εξάμηνο σπουδών. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
 • Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του Π.Μ.Σ. μετά το πέρα κάθε εξαμήνου μαθημάτων.
 • Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Στο Π.Μ.Σ. «Υπογονιμότητα-Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (MSc in Infertility-Assisted Reproduction Techniques) γίνονται δεκτοί:
1.    Ιατροί Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι 
Οι φοιτητές θα είναι ειδικευόμενοι ή κατά προτίμηση ειδικευμένοι στη Μαιευτική και Γυναικολογία. 
2.    Νοσηλεύτριες-τες/Μαίες/Mαιευτές 
Οι φοιτητές θα είναι απόφοιτοι από σχολές επαγγελματιών υγείας, συγκεκριμένα Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής. 
3.    Βιολόγοι/Βιοεπιστήμονες 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν βασικό πτυχίο (Bachelor of Sciences) Βιολογικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή από αντίστοιχα τμήματα ομοταγών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από́ τον ΔΟΑΤΑΠ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα εξής τμήματα: Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα ΑΕΙ), Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα ΑΕΙ). 
Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. 

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν  στο email του ΠΜΣ την αίτησή τους και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (τα ίδια δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν σε σφραγισμένο φάκελο στην προσωπική συνέντευξή τους), έως 15/12/2022 στο email του ΠΜΣ (infertility-ART@med.uoa.gr) και της Κλινικής (bdeptobgyn@aretaieio.uoa.gr).
Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Άνω Κλινική, 2ος όροφος Λεωφόρος Β. Σοφίας 76, Αθήνα 11528, τηλ 210-7286353. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση Συμμετοχής 
2.    Βιογραφικό σημείωμα 
3.    Προσωπική επιστολή αναφοράς των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
4.    Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
5.    Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
6.    Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
7.    Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
8.    Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2 ή C2 Αγγλικών

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων από την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2022-2023


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο