Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Κλινική Βιοχημεία- Μοριακή Διαγνωστική (2022-2023)

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής & Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης (120 ECTs), στο γνωστικό αντικείμενο «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ»

Στο πιο πάνω Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Βιοϊατρικών Επιστημών, Διαιτολογίας-Διατροφής, Επιστημών Τροφίμων, Κτηνιατρικής, Επιστημών Ζώων, Οδοντιατρικής και άλλων συναφών Βιοεπιστημών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο) από 22//08/2022 μέχρι και 3/10/2022, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet) επιλέγοντας το πεδίο 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου (ισοτιμία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής).
3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
4. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower-B2 ή ανώτερο), οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας, με υποβολή και των σχετικών αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών. Οι υποψήφιοι φοιτητές που δε διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα εξετασθούν γραπτώς στη μετάφραση επιστημονικού κειμένου της αγγλικής προκειμένου να αποδειχτεί η απαιτούμενη επάρκεια γνώσης αυτής.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα σταλούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους ΔΕΠ, απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ. που ορίζεται στην προκήρυξη.
6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα.
7. Δύο ( 2) φωτογραφίες.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές το Σεπτέμβριο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τα τέλη Οκτωβρίου που πραγματοποιείται η εγγραφή των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» θα ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός θα καθορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την υποδομή των Τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων, τις ανάγκες σε ειδικευόμενους αποφοίτους και το επίπεδο των προσόντων των υποψηφίων. Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλη που ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.

Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί, κυρίως, από τέλη εγγραφής των διδασκομένων. Τα τέλη εγγραφής θα ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο και θα καταβάλλονται στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://kb-md.biol.uoa.gr/, από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ στο τηλέφωνο 210-7274502 (ώρες 13.00 - 17.00) και στο e-mail: cbmd.secretary@gmail.com καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας. Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στη γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας καθώς και στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο