Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το συγκεκριμένο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία (75 πιστωτικές μονάδες/ECTS) καθώς και πειραματική διπλωματική εργασία (45 πιστωτικές μονάδες/ECTS), η οποία πραγματοποιείται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ και ερευνητών που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε τέσσερα εξάμηνα.

Η θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία καλύπτει το πρώτο, το δεύτερο και μικρό τμήμα του τρίτου εξαμήνου. Tα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται, κυρίως απογευματινές, ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. Για την ενίσχυση των  μαθημάτων του προγράμματος σπουδών καθώς και την εξοικείωση των φοιτητών με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, περιλαμβάνονται επίσης εξειδικευμένα σεμινάρια και επισκέψεις τόσο σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, όσο και σε εργαστήρια ερευνητικών κέντρων καθώς και σε εξειδικευμένα εργαστήρια νοσοκομειακών μονάδων και διαγνωστικών κέντρων. Στην πειραματική διπλωματική εργασία γίνεται επίσης εξάσκηση και απόκτηση  εμπειρίας σε μεγάλο αριθμό σύγχρονων εργαστηριακών τεχνικών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική έως το 80% και τηρείται παρουσιολόγιο από τους διδάσκοντες. Η διδασκαλία των μαθημάτων  στο πρώτο έτος  γίνεται καθημερινά κατά τις ώρες 15.00-18.00 ή 15.00-19.00. Στη διπλωματική εργασία, κατά το δεύτερο έτος, οι φοιτητές ακολουθούν το ωράριο του εργαστηρίου στο οποίο εκπαιδεύονται.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄Εξάμηνο

 • Κλινική Χημεία (7 ECTS)
 • Μοριακή Βάση Ασθενών (6 ECTS)
 • Ανοσολογία (6 ECTS)
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης (6 ECTS)
 • Αρχές Βιοστατιστικής-Βιοπληροφορικής (5 ECTS)
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β΄Εξάμηνο

 • Παθοβιοχημεία (8 ECTS)
 • Ειδικά Κεφάλαια Φυσιολογίας (8 ECTS)
 • Μικροβιολογία - Μυκητολογία (7 ECTS)
 • Ειδικά Κεφάλαια Ανατομίας (8 ECTS)
 • Μοριακή Προσέγγιση στην Ιατρική Γενετική (7 ECTS)
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄Εξάμηνο

 • Μοριακή Διαγνωστική (7 ECTS)
 • Διοίκηση Εργαστηρίου (8 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ΄Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σύνολο ΠΜΣ 120 ECTS

Πρόγραμμα Σπουδών 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο