Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems) (2019-2020)

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://bisanalytics.econ.uoa.gr/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» - Master of Science in Business Administration, Analytics and Information Systems

 του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
  6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής ή και άλλης γλώσσας, όπως γαλλικής επιπέδου Β2

Αιτήσεις έως 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://bisanalytics.econ.uoa.gr/


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα