Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.) (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 6/6/2022

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά», το οποίο λειτουργεί με συνεργασία των παρακάτω Τμημάτων και Σχολών:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:

 • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
 • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα ή Σχολές Μαθηματικών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα, λιγότερο συναφή, Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα), εφόσον γίνουν δεκτοί θα περάσουν από ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους.

Το ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ δεν έχει δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 9/5/2022 έως τη Δευτέρα 6/6/2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων, κάποιοι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική εξ’αποστάσεως συνέντευξη.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF)
 2. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg)
 3. Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, έως 300 λέξεις (αρχείο pdf)
 4. Βιογραφικό σημείωμα (αρχείο pdf)
 5. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο pdf)
 6. Αναλυτική Βαθμολογία (αρχείο pdf)
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο pdf) 0000862137
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές (στέλνονται με e-mail στη διεύθυνση alma@di.uoa.gr από τους συστήνοντες)
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (αρχείο pdf)
 10. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν (αρχεία pdf)
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν (αρχεία pdf)
 12. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 (αρχείο pdf).

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κ. Παλάσκα τηλ. 210-7275192, κ. Κολοβός 210 7275138 ή κ. Γαλανάκη τηλ. 210-7275228) και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://alma.di.uoa.gr/.

Προκήρυξη / Παράταση
Αίτηση εγγραφής ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ 2022


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο