Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Economic Strategy
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Bιο-ατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών 2018-2019

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με το Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν κάθε έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»


Στο Πρόγραμμα θα εντάσσονται κάθε χρόνο μέχρι σαράντα (40) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ)

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Χημείας, Φυσικής και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, αλλά και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και τα μαθήματα θα γίνονται εναλλάξ στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και στα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινώνεται έγκαιρα κατ΄ έτος.


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

 

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
 4. Μία πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου
 5. Αποδεικτικό γνώσης τηςβ αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (που θα αξιολογηθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση).
 6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία
 7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων
 8. Συστατική (ές) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά
 9. Δικαιολογητικά σχετικά με τα προηγουμένως αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης.

Τα δίδακτρα για κάθε ΜΦ ανέρχονται στις 4000€ και θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (προκαταβολή με την αποδοχή της αίτησης 1500€)

Επιστ. Υπεύθυνος:
Καθ. Θ. Λιαλιάρης, Δ/ντής Εργ. Γενετικής, Ιατρικής ΔΠΘ και ΠΓΝΑ
email: lialiari@med.duth.gr Κιν. 6973385155


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Όλα τα έγγραφα κατατίθενται ή αποστέλλονται συστημένα στη: 

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημιούπολη -Δραγάνα
Αλεξανδρούπολη 68100
Τηλ. 25510/30921, Fax:30922

Επιπλέον πληροφορίες
Γραμματεία ΠΜΣ κ. Ζωή Κούτκα, Τηλ. 25510-30522, 30544
Γραμματεία ΑΤΕΙΘ κ. Αθηνά Κατσαρού, Μαρία Τσαντουκα
Τηλ. 2310013835


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 • Προκήρυξη: Τέλη Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους
 • 1 Νοεμβρίου-15 Φεβρουαρίου: Αιτήσεις-Εγγραφές
 • 16 Φεβουαρίου: ΠΑΡΑΤΑΣΗ 22 Φεβρουαρίου 2019 Λήξη αποδοχής αιτήσεων στη Γραμματεία Ιατρικής
 • Τέλη Φεβρουαρίου: Ανακοίνωση καταλόγου δεκτών ΜΦ και επιλαχόντων ΜΦ
 • Τέλη Φεβρουαρίου- Αρχές Μαρτίου: Έναρξη μαθημάτων\

Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες στην πλειοψηφία τους εκτός καθημερινών ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις εναλλάξ μεταξύ Αλεξ/πολης και Θεσ/νίκης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα εξετάζονται μόνον και εφόσον θα έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα