Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: MSc in Data Science - Επιστήμη των Δεδομένων (2020-2021)

Η Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο “Επιστήμη Δεδομένων” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της ημεδαπής.

1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 14 μήνες. Για όσους φοιτητές επιθυμούν, και κατόπιν σχετικής αίτησης, υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια του Π.Μ.Σ. θα είναι 26 μήνες.

2. Στα Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019.

3. Το Π.Μ.Σ. “Επιστήμη Δεδομένων” (MSc in Data Science) έχει ως αντικείμενο την παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης, αναπαράστασης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων καθώς και τις σχετικές απαιτούμενες υπολογιστικές τεχνικές και απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο.

4. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές επιστολές.

5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 12 Οκτωβρίου 2020 ή µέχρι την κάλυψη των θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο εδώ.

Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
• Αντίγραφο διπλώματος Πολυτεχνικών Σχολών (κυρίως Μηχ. Η/Υ), ή πτυχίου Σχολών Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής και αντίστοιχων τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή/και αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού (οι ενδιαφερόμενοι που αναμένουν να ολοκληρώσουν τις βασικές σπουδές τους έως το Σεπτέμβριο μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο με την ως τώρα αναλυτική τους βαθμολογία)
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
• Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 12 Οκτωβρίου 2020
• Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά, οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο email infotech@ihu.edu.gr από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται
• Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία και τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων (Programme Μanager) της Σχολής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ.: 2310 807529/526, email: infotech@ihu.edu.gr).

Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με τη αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα