Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ «Επιστήμη των Δεδομένων» (MSc in Data Science) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας, εφόσον είναι πλήρους φοίτησης και τέσσερα (4) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας, εφόσον είναι μερικής φοίτησης.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Programming for Data Science (6 ECTS)
 • Data Science for Business: Theory and Practice (6 ECTS)
 • Statistical Methods for Data Science (6 ECTS)
 • Machine Learning Principles and Concepts (6 ECTS)
 • Advanced Database Systems (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Advanced Machine Learning (6 ECTS)
 • Timeseries Forecasting (6 ECTS)
 • Data Mining (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (2 εκ των κάτωθι)

 • Big Data and Cloud Computing (6 ECTS)
 • Natural Language Processing and Text Mining (6 ECTS)
 • Information Retrieval (6 ECTS)
 • Knowledge Management in the Web (6 ECTS)
 • Multimedia Data Analysis (6 ECTS)
 • Exploratory Data Analysis and Visualization (6 ECTS)
 • Social Media and Online Community Management (6 ECTS)
 • Consulting Project (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Dissertation (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 90 ECTS

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο