Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού (2022-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 31/05/2022

Τα Tμήματα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, Πολιτικών Mηχανικών, Αγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών, Mηχανολόγων Mηχανικών, Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών, Xημικών Mηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθενται να λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) με τίτλο “Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού” τη διετία 2022-2024, με δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 3274/08.08.2018 –Υπ. Απόφαση 28919/05.07.2018.

Κατεύθυνση A΄ - Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Aρχιτεκτονικών Mνημείων (έως 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές).
Κατεύθυνση B΄ - Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Tέχνης και Mηχανισμών (έως 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές).

Για την απονομή του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Στα πρώτα δυο (2) εξάμηνα πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος συνολικού ύψους 1.800 ευρώ.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού (http://prosynapo.web.auth.gr), από Δευτέρα 21/02/2022 μέχρι την Τρίτη 31/05/2022, με τα εξής δίκαιολογητικά:

1. υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας (χορηγούμενη από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ)
2. φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3. αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματός τους, από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, μέχρι την περίοδο Ιουνίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία, ή αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης, για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
4. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις τους, καθώς και αν λαμβάνουν υποτροφία
6. δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
7. τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας, με την υποβολή των σχετικών αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών
8. αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
9. σχετικές επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις
10. αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων
11. βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων, συνεδρίων, ερευνητικών προγραμμάτων
12. άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως portfolio εργασιών κ.λπ.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (τηλ. 2310 99 5559 / 5483, email: msc-pro.syn.apo@auth.gr)

Προκήρυξη / Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο