Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90).

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α΄ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων 

Α' Εξάμηνο 

 • Θεωρία και Ιστορία της Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνημείων και Έργων Τέχνης (2,5 ΠΜ)
 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης (2 ΠΜ)
 • Υλικά Ιστορικών Κατασκευών. Παθολογία και Τεχνολογία Συντήρησης και Αποκατάστασης (2,5 ΠΜ)
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Εξέλιξης Οικισμών και Πόλεων (2 ΠΜ)
 • Οικοδομική Τεχνολογία των Ιστορικών Κατασκευών (2 ΠΜ)
 • Ζητήματα Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων σε Παλαιά και Ιστορικά Κτίρια. Παθολογία και Επεμβάσεις Αποκατάστασης (2 ΠΜ)
 • Μέθοδοι Αποτύπωσης Μνημείων, Ιστορικών Συνόλων και Έργων Τέχνης (2 ΠΜ)
 • Ανάλυση και Τεκμηρίωση Μνημείων και Ιστορικών Συνόλων (2 ΠΜ)
 • Εργαστήριο Διεπιστημονικής Συνεργασίας (ΕΔΣ): Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (9 ΠΜ)
 • Δύο μαθήματα επιλογής (2 Χ 2 ΠΜ)
  • Παθολογία, Προστασία και Τεχνικές Συντήρησης Λίθου
  • Μουσειακές Χρήσεις σε Ιστορικά Κτίρια και Τόπους
  • Τεχνικές Ανασκαφής
  • Πυροπροστασία Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
  • Φωτογραμμετρία, Γεωπληροφοριακά Συστήματα και Φωτοερμηνεία, Τηλεσκόπιση στη Μελέτη Μνημείων και Ιστορικών κτιρίων
  • Φωτογραμμετρία και συστήματα πληροφοριών Χώρου στην τεκμηρίωση του μνημειακού πλούτου
  • Τοπογραφική Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Δίκαιο, Νομοθεσία και Θεσμικά Προβλήματα Προστασίας Μνημείων και Έργων Τέχνης (2 ΠΜ)
 • Στατική και Σεισμική Συμπεριφορά Ιστορικών Κατασκευών. Παθολογία Φέροντος Οργανισμού (2,5 ΠΜ)
 • Θεμελιώσεις Ιστορικών Κτιρίων. Παθολογία Ιστορικών Κατασκευών που Οφείλεται στο Έδαφος και τις Θεμελιώσεις. Μέθοδοι και Τεχνικές Ενίσχυσης (2,5 ΠΜ)
 • Εργαστήριο Διεπιστημονικής Συνεργασίας: Αποκατάσταση, Αναστήλωση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (9 ΠΜ)
 • Επτά μαθήματα επιλογής (7 Χ 2 ΠΜ)
  • Ξύλο και Ξύλινες Κατασκευές. Παθολογία, Προστασία και Τεχνικές Συντήρησης
  • Αξιοποίηση και Προβολή Μνημείων Πολιτισμού με τη Χρήση Πολυμέσων
  • Τεχνολογία Κεραμικών Οικοδομικών Υλικών
  • Επιστήμη και Τεχνολογία Κονιαμάτων με Βάση την Άσβεστο
  • Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες Συντήρησης
  • Προβλήματα Ένταξης Υδραυλικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων σε Μνημεία και Ιστορικά Κτίρια. Φωτισμός Μνημείων
  • Ειδικά Θέματα Οικοδομικής των Ιστορικών Κατασκευών
  • Προσδιορισμός και Διαχρονική Παρακολούθηση Παραμορφώσεων Ιστορικών Κατασκευών και του Περιβάλλοντα Χώρου τους
  • Το Χρώμα στα Μνημεία Πολιτισμού και τη Σύγχρονη Τέχνη
  • Προστασία και αποκατάσταση αξιοποίηση και ανάδειξη, ιστορικών αστικών περιοχών
  • Ιστορικές Τεχνικές Φυσικού Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Μνημείων
  • Γεωτεχνικά και Γεωαρχαιολογικά Θέματα
  • Μεθόδοι Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης Ιστορικών Κατασκευών 
  • Μηχανική της Τοιχοποιίας
  • Τεχνολογία Επεμβάσεων στο Φέροντα Οργανισμό Ιστορικών Κατασκευών και Διαστασιολόγησή τους
  • Βιομηχανική Κληρονομιά
  • Ανθεκτικότητα, αειφορία και προστασία ιστορικών συνόλων: νέες τάσεις και σύγχρονες τακτικές
  • Η αρχιτεκτονική της ένταξης: Ζητήματα θεωρίας και πρακτικής

Σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ΠΜ)

Σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες 

 

Β΄ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών

Α' Εξάμηνο 

 • Αρχές και Θεωρία της Συντήρησης (2,5 ΠΜ)
 • Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσεία και Δίκαιο (2 ΠΜ)
 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης (2 ΠΜ)
 • Αρχές Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Συλλογών Έργων Τέχνης και Τοποθεσιών Μουσεία και Εκθέσεις (2 ΠΜ)
 • Τεχνικές Ανασκαφής (2 ΠΜ)
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών. Μέταλλα, Κράματα και Διαβρωτική Συμπεριφορά. Ατμοσφαιρική ρύπανση (4 ΠΜ)
 • Κονιάματα με Βάση την Άσβεστο (2 ΠΜ)
 • Ανόργανες Χρωστικές. Οργανικές Χρωστικές και Λάκες. Επιχρωματισμένα Υμένια. (3,5 ΠΜ)
 • Ύαλος και Υαλώματα, Κεραμικά Αντικείμενα. Λίθος (3 ΠΜ)
 • Φυσικά και Συνθετικά Πολυμερή (2 ΠΜ)
 • Στερεωτικά και Συγκολλητικά. Διαλυτότητα και Συμβατότητα Υλικών (2 ΠΜ)
 • Ύφασμα. Ξύλο και Χαρτί. (3 ΠΜ)

Σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες

 

Β' Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στις Διαγνωστικές Μεθόδους (Μηκαι μικρο-καταστρεπτικές). Οπτική Μικροσκοπία. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία. Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων. LASERS (5 ΠΜ)
 • Ακτίνες X:  Ραδιογραφία, Περίθλαση (XRD), Φασματοσκοπία (XRF), Πυρηνική Ενεργοποίηση, Χρονολόγηση (4 ΠΜ)
 • Χρωματογραφία: Υγρή, Αέριος. Φασματοσκοπία Μαζών. Συνδυασμένες Τεχνικές. (3 ΠΜ)
 • Φασματοσκοπίες: Υπερύθρου, Υπεριώδους (FTIR) και Raman. (3 ΠΜ)
 • Ατομική Φασματοσκοπία. Μικροχημικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης (3 ΠΜ)
 • Θερμομηχανική Ανάλυση. Θερμιδομετρικές Τεχνικές, Θερμική Γήρανση (2 ΠΜ)
 • Μέτρηση και τεκμηρίωση του χρώματος των έργων ζωγραφικής και των εικονογραφημένων ιστορικών μνημείων (2 ΠΜ)
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Διάγνωσης (Ορμύλια): Φωτογραφική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης και Ψηφιακή Επεξεργασία ΕικόναςΧρωματογραφία-Χρωματομετρία-Ανακλαστογραφία-Φασματοσκοπίες: μRaman/μFTIR (6 ΠΜ)
 • Προληπτική Συντήρηση (2 ΠΜ)

Σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ΠΜ)

 

Σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες 

 

Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τελευταίο είναι αφιερωμένο στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος διδάσκονται και εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση, ανάλογα με την προέλευση των διδασκόντων, είναι δυνατόν να γίνουν μαθήματα σεμιναριακού τύπου, διαλέξεις κ.λπ. στην αγγλική γλώσσα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο