Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Προκήρυξη ΠΜΣ "Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους" 2017-2018

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση 13 Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ αφορά ένα πρόγραμμα φοίτησης τριών εξαμήνων στο οποίο αντιστοιχούν 90 ECTS και απονέμει:

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους».

.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Η τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Τμήματος με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της κάθε κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ.

Kριτήρια επιλογής για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους πρώτου επιπέδου, με αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

α) H επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%. Θεωρείται ότι ο υποψήφιος πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών σε καθένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα (10).

β) O μέσος όρος του βαθμού πτυχίου και του μέσου όρου των βαθμών του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του στα μαθήματα (κύρια και επιλεγόμενα) που έχουν σχέση με το αντικείμενο των σπουδών του Π.Μ.Σ. με ποσοστό αξιολόγησης 20%.

γ) O υποψήφιος φοιτητής πιστώνεται με ποσοστό 10%, για την επίδοσή του σε διπλωματική εργασία και άλλα ακαδημαϊκά πτυχία.

δ) Τυχόν ερευνητική και συναφής εθελοντική ή επαγγελματική δραστηριότητα πιστώνεται με ποσοστό 10%.

Εξεταστέα μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ι. Γνωστικές Λειτουργίες

ΙΙ. Ψυχολογία Ηλικιωμένων

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από τις 15 Ιουνίου 2017 έως και τις 7 Ιουλίου 2017

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» καταβάλλουν ποσό ίσο με 1000€ για τα τρία εξάμηνα (Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ, ενώ η δεύτερη με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου 2017. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες (ύλη εξετάσεων, απαραίτητα δικαιολογητικά, δείτε την  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο