Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο τον Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων που απαιτείται για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι 90 ECTS. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) ακα− δημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία (Υ: υποχρεωτικά, ΥΕ: κατ’ επιλογή υποχρεωτικά) και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί στην λήψη του ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτική και ερευνητική απασχόληση. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα− ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:


Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΣ-100 Γνωστικές Λειτουργίες Υ 10 ECTS
 • ΜΣ-101 Μεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του Γνωστικού και Θυμικού Υ 10ECTS

Ένα κατ'επιλογής υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

 • ΕΦ-103 Βασικές Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Δεδομένων  10 ECTS
 • ΕΦ-109 Σύγχρονα Θέματα Σχολικής και ΕκπαιδευτικήςΨυχολογίας: Θεωρία και Εφαρμογές στο Σχολικό πλαίσιο 10 ECTS
 • ΕΦ-108 Γήρας: Ιατροκοινωνικά Προβλήματα και Παρεμβάσεις 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS A' ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΣ-102 Γνωστικές και Θυμικές Διεργασίες σε Ηλικιωμένους 10 ECTS
 • ΕΦ-106 Εγκέφαλος και Συμπεριφορά 10 ECTS

Ένα κατ'επιλογής υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

 • ΕΦ-104 Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Δεδομένων 10 ECTS
 • ΕΦ-107 Νους και Συνείδηση 10 ECTS

Σύνολο ECTS B EΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Ένα κατ'επιλογής υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

 • ΕΦ-110 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 10 ECTS
 • ΕΦ-111 Ψυχοπαθολογία 10 ECTS
 • ΜΣ-103 Ψυχολογία του Θανάτου και του Πένθους 10 ECTS

ΕΡΓ- Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 20 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα από τα δύο (2) μαθήματα στατιστικής, που προσφέρονται στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο με κωδ. μαθήματος ΕΦ103 και ΕΦ104. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) είναι δυνατή η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή αυτών μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο