Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού (Data and Web Science) (2024-2025)

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα λειτουργήσει το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα «Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού».

Ποιοί μπορούν να κάνουν αίτηση:
Κάτοχοι πτυχίων πρώτου κύκλου σπουδών σχετικών με το θέμα του προγράμματος (π.χ. Πληροφορική, Μαθηματικά, Μηχανική, κ.λπ.) από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Επιστήμη Δεδομένων και Ιστού" για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων: https://eforms.auth.gr/csd-dws-msc),
2. Βιογραφικό σημείωμα,
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος,
4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (όπου απαιτείται),
5. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών μαθημάτων,
7. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (επιπέδου Β2),
8. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (αν υπάρχουν),
9. Τυχόν αποδεικτικά επαγγελματικής είτε ερευνητικής εμπειρίας (διάρκεια και αντικείμενο),
10. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας μελών Δ.Ε.Π. είτε εργοδοτών που προτίθενται να παραχωρήσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο,
11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου,
12. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους και αναμένεται να λάβουν το πτυχίο τους τον Οκτώβριο του 2024, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό σπουδών συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής αυτών των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μετά τη διάθεση του διπλώματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων στο https://eforms.auth.gr/csd-dws-msc μέχρι τις 31 Μαΐου 2024.

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων είναι 1800€.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή τις απογευματινές ώρες (16:30-21:30)

Κριτήρια επιλογής εισακτέων
Ι. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και οι επιδόσεις σε προπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με το Π.Μ.Σ. με ποσοστό 40%. Ο ελάχιστος βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς έξι (6) στην κλίμακα 0-10 (ή ισοδύναμος αν ισχύει άλλη κλίμακα βαθμολογίας).
ΙΙ. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου από την επιτροπή με ποσοστό 25%.
ΙΙΙ. Η απόδοση και το είδος της Διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου με ποσοστό 10%.
IV. Η γενική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα με ποσοστό 15%
V. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με ποσοστό 10%.

Το πρόγραμμα με μια ματιά 

  • 1ο Εξάμηνο: Machine Learning, Semantic Web, Technologies for Big Data Analytics, Natural Language Processing, Statistical Data Analysis, Algorithmic Game Theory, Social Network Analysis, Managing and Mining Complex Networks
  • 2ο Εξάμηνο: Web Data Mining, Mining from Massive Datasets, Decentralized Technologies, Advanced Topics in Machine Learning, Advanced Topics in Databases, Distributed Data Processing, Knowledge Graphs and Ontology Engineering
  • 3ο Εξάμηνο: Diploma Thesis

Πληροφορίες:
Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124
E-mail: pms_info@csd.auth.gr
Tηλ.: 2310-998930

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο