Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (2018-2019)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2018

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply Chain Management)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης, Οικονομικών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και στελέχη επιχειρήσεων με εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Στο ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000€) για κάθε εξάμηνο μαθημάτων και πεντακοσίων Ευρώ (500€) για το εξάμηνο της διπλωματικής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Περίπτερο 1, ΔΕΘ, Δευτέρα – Παρασκευή. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 27/8/2018 έως 6/9/2018, 16:00-21:00 και από 7/9/2018 έως 27/9/2018, 10:00- 14:00.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, παρακαλούμε να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Κτίριο ΝΟΠΕ, Πανεπιστημιούπολη, γραφείο 204, 2ος όροφος, 54124 Θεσσαλονίκη με την ένδειξη για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Logistics και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού».

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής στο ΠΜΣ.

Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται για το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο του αντίγραφου πτυχίου ή διπλώματος, (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
 4. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
 5. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών (αν υπάρχουν).
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά) από Καθηγητές των προπτυχιακών προγραμμάτων (μία τουλάχιστον) ή/και υψηλόβαθμα στελέχη για τα στελέχη των επιχειρήσεων (το πολύ μία).
 7. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας για τους Έλληνες (Proficiency, TOEFL, IELTS) (υποχρεωτικά).
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν).
 9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 10. Δύο (2) φωτογραφίες.
 11. Παράβολο εξέτασης αίτησης 50 Ευρώ (Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ: GR62 0172 2020 0052 0207 3352 398, στην κατάθεση θα πρέπει να σημειωθεί και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Κριτήρια αξιολόγησης:

✓ Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του.

✓ Η επίδοση στο τεστ GMAΤ

✓ Το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου.

✓ Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου.

✓ Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου

✓ Η επαγγελματική δραστηριότητα - εμπειρία

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Περίπτερο 1, ΔΕΘ, Δευτέρα – Παρασκευή: 16:00-21:00 και για την περίοδο 7/9/2018-14/9/2018, 10:00-14:00.

email: logistics@econ.auth.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα http://logistics.econ.auth.gr

 

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ

Χριστίνα Μπουτσούκη

Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα