Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση 10 μαθημάτων τα οποία αποδίδουν 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες (ECTS)). Συνολικά το πρόγραμμα αποδίδει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). H παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Μanagement) 6

2 Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply Chain Management) 6

3 Διοίκηση Μάρκετινγκ στον Τομέα των Υπηρεσιών (Services Marketing Management) 6

4 Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations Research) 6

5 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στον Τομέα των Υπηρεσιών (Service Operations Management) 6

Σύνολο ECTS 30

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

6 Πληροφοριακά Συστήματα για την Εφοδιαστική και Νέα Υποδείγματα στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις (Logistics Information Systems and new paradigms in digital enterprises) 6

7 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Εφοδιαστική και τη Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Quantitative methods in logistics and supply management) 6

8 Διοίκηση Αλυσίδας Αξίας (Value chain management) 6

9 Μελέτες Περιπτώσεων στην Εφοδιαστική και τη Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Case studies in logistics and supply chain management) 6

10 Ειδικά Θέματα Εφοδιαστικής και Διοίκησης Λειτουργιών – Προσομοίωση Συστημάτων Εφοδιασμού και Παραγωγής (Special topics on logistics and operations management – Simulation of supply and production systems) 6

Σύνολο ECTS 30

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master’s Dissertation) 30

Σύνολο ECTS ΜΠΣ 90

 

Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο