Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων το κάθε εξάμηνο, με δικαίωμα παράτασης ενός εξαμήνου.

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προσφέρονται είτε στο χειμερινό, είτε στο εαρινό εξάμηνο και περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων, και εργαστήρια, φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες όπου αυτό απαιτείται.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε ένδεκα (11) εξαμηνιαία μαθήματα στα δύο πρώτα εξάμηνα, καθώς και να εκπονήσει στο τρίτο εξάμηνο τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και συγκεκριμένα 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο, δηλαδή 6 και 5 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα στα α’ και β’ εξάμηνα αντίστοιχα και 30 πιστωτικές μονάδες για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.

Α’ Εξάμηνο

 • Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων και Προβλέψεις στην Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (6 ECTS)
 • Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (6 ECTS)
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ στον Τομέα των Υπηρεσιών (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (6 ECTS)
 • Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στον Τομέα των Υπηρεσιών (6 ECTS)

Β’ Εξάμηνο

 • Διαχείριση Αποθεμάτων (5 ECTS)
 • Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών και Τερματικών Σταθμών (5 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) & Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) (5 ECTS)
 • Ευφυής Εφοδιαστική - Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μηχανική Μάθηση (5 ECTS)
 • Διοίκηση και Λειτουργία Θαλάσσιων Μεταφορών (5 ECTS)
 • Διοίκηση Έργων (5 ECTS)
 • Διαχείριση Προμηθειών και Κινδύνων (5 ECTS)
 • Πράσινη Εφοδιαστική και Διοίκηση Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (5 ECTS)

Σύνολο ECTS 30

Γ’ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (επιλογής) (9 ECTS)
 • Προχωρημένο ερευνητικό σεμινάριο (επιλογής)

Σύνολο ECTS 30

Σύνολο ECTS 90/99

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο