Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά (Master in Economics) (2022-2023)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα Οικονομικά. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι δεκαπέντε (15) φοιτητριες/τές.
 
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) στις Οικονομικές ή συναφείς επιστήμες της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Συναφή (είς) Τμήματα (Σχολές) είναι αυτά(ές) που παρέχουν στους φοιτητές/τριες επαρκή υποδομή στα Οικονομικά και (ή) στις Ποσοτικές Μεθόδους. 

H συνάφεια αξιολογείται κατά περίπτωση από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.  
Παράρτημα 1

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι:

1.    Αίτηση (έντυπη – το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο βρίσκεται αναρτημένο παρακάτω (Βλέπε Παράρτημα 3). 
2.    Βιογραφικό σημείωμα
3.    Αντίγραφο πτυχίου με την αντίστοιχη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
4.    Οι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες, θα προσκομίζουν σε αυτή τη φάση, μόνον βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
5.    Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίες από ΔΟΑΤΑΠ (αν υπάρχουν).
6.    Δύο συστατικές επιστολές. 
7.    Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής (επιπέδου Β2 τουλάχιστον) για τους Έλληνες ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.  (Παράρτημα 2)
8.    Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν). 
9.    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
10.    Μία (1) φωτογραφία. 

Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω (3) κριτηρίων τα οποία σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας:

1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 70%, ο οποίος προκύπτει: 70% * βαθμός πτυχίου * % ποσοστό συνάφειας.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1
2. Η προσωπική συνέντευξη με συντελεστή βαρύτητας 25%
3. Συστατικές επιστολές 5% 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα ηλεκτρονικά στο email: vsamartz@econ.auth.gr (σκαναρισμένα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά) από την Τρίτη 24/5/2022 έως τη Δευτέρα 20/6/2022. 

Συνεντεύξεις  

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στα προσωπικά email των υποψηφίων.

Σημειώσεις
1.    Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών  το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
2.     Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με τρόπο που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα (https://maecon.econ.auth.gr/) και (http://www.econ.auth.gr) .
3.    Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με εξ αποστάσεως διδασκαλία για το 35% του εκπαιδευτικού έργου και για το υπόλοιπο θα πραγματοποιούνται καθημερινά με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος (του οποίου η δημοσίευση αναμένεται στο σχετικό ΦΕΚ).

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο