Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 90. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα των σπουδών και στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Οι διαλέξεις προσφέρονται κατά κύριο λόγο στην Ελληνική Γλώσσα αλλά και στην Αγγλική (προβλέπονται προσκλήσεις ξενόγλωσσων επισκεπτών/τριών καθηγητών/τριών). Οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ εκπονούν τη διπλωματική εργασία στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα (με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος).

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (6 ECTS)
 • ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (6 ECTS)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (6 ECTS)

και τρία από τα παρακάτω:   

 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (6 ECTS)
 • ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (6 ECTS)
 • ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (6 ECTS)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6 ECTS)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (6 ECTS)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ (6 ECTS)
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (6 ECTS)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΑΠΘ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο