Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Δίκτυα και Πολυπλοκότητα (2021-2022)

Το ΔΠΜΣ-ΔΠ, θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα:
29-06-2021 ως 30-09-2021 ώρα 23:59    Υποβολή Αίτησης και σχετικών δικαιολογητικών Υποψηφίων
05-10-2021    Ειδοποίηση των Επιλεγέντων Υποψηφίων για Συνέντευξη με email είτε τηλέφωνο 
06-10-2021 από 11:00 ως 17:00    Συνεντεύξεις Επιλεγέντων Υποψηφίων, Γραφείο Ι. Αντωνίου Σχολή Θετικών Επιστημών, Νέο Κτίριο, Δυτική Πτέρυγα, 3ος όροφος, Γραφείο 6
08-10-2021    Ανακοίνωση Εισαγομένων και Επιλαχόντων
11-10-2021 ως 19-06-2022    Μαθήματα
20-06-2022 ως 10-02-2023    Διπλωματικη Εργασια (06-02-2023 ως 10-02-2023 παρουσιασεις Διπλ. Εργασιων)
10-02-2023    Περας Σπουδων

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων καθώς και το περιεχόμενό τους περιγράφονται σε αντίστοιχα Αρχεία στον Ιστοχώρο του ΔΠΜΣ-ΔΠ (http://cosynet.auth.gr). Θα διδεται η δυνατοτητα παρακολουθησης με τηλε-διδασκαλια.

Στο ΔΠΜΣ-ΔΠ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβαλλοντικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αιτησεις γινονται δεκτες και από τελειοφοιτους που αναμενεται να ορκιστουν μετα το περας της Εξεταστικης περιοδου του Σεπτεμβριου 2021. Ο τρόπος επιλογής αναφέρεται στον κανονισμό σπουδών του ΔΠΜΣ-ΔΠ.

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση (διατίθεται στην Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ΔΠ http://cosynet.auth.gr) με τα Δικαιολογητικά:
α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Υπόμνημα μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να σπουδάσει στο ΔΠΜΣ.
στ) Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών. 
ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
η) Δύο Συστατικές Επιστολές.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην κ. Α. Μουζά στη διεύθυνση (kmouza@econ.auth.gr). Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν προσωπικά ώστε τα δικαιολογητικά να φτάσουν εγκαίρως στην κα. Α. Μουζά πριν τις αναγραφόμενες Ημερομηνίες. Αιτήσεις που θα παραληφθούν αργότερα από τις αναγραφόμενες Ημερομηνίες δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία :
-    στην ιστοσελίδα: http://cosynet.auth.gr
-    στην κ. Μουζά Αικατερίνη (Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 
Β΄ όροφος (γραφείο 215), κτιρίου ΝΟΠΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310997399,
email:  kmouza@econ.auth.gr

Προσκληση Υποφηφιων 2020-21 (pdf)Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο