Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται 90 ECTS που αντιστοιχούν σε 60 ECTS κατανεμημένα σε μαθήματα και 30 ECTS στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα διδάσκονται σε δυο εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται α) σε παρακολούθηση μαθημάτων (180 ώρες διδασκαλίας) που θα συμπληρώνουν τα 60 ECTS, β) σε συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και γ) σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

Τα τρία πρώτα μαθήματα (Δ1, Δ2, Δ3) διδάσκονται στο α’ εξάμηνο και είναι υποχρεωτικά καθότι αποτελούν τη μαθηματική και υπολογιστική βάση των πολύπλοκων συστημάτων και δικτύων. Από τα υπόλοιπα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο β’ εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν τρία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τα μελλοντικά επαγγελματικά σχέδιά τους.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική και η αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική. Η ΕΔΕ, κατόπιν γραπτής αιτιολογημένης αίτησης του φοιτητή και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή, μπορεί να αποφασίσει τη συγγραφή της σε άλλη γλώσσα.

Οι διδακτικές σημειώσεις και οι Διπλωματικές Εργασίες θα συντάσσονται στα Αγγλικά με περίληψη στα Ελληνικά είτε στα Ελληνικά με περίληψη στα Αγγλικά.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • Δ1 Θεωρία Δικτύων και Δυναμικά Συστήματα (10 ECTS)
 • Δ2 Στατιστική Ανάλυση Δικτύων (10 ECTS)
 • Δ3 Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός Ιστός (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

(επιλογή 3 μαθημάτων από τα παρακάτω)

 • Δ4 Θεωρία Πληροφορίας, Εντροπία και Πολυπλοκότητα (10 ECTS)
 • Δ5 Δίκτυα Ζωής και Γεω-οικολογικά Συστήματα (10 ECTS)
 • Δ6 Κοινωνικο-οικονομικά Δίκτυα (10 ECTS)
 • Δ7 Ανάλυση και Διαχείριση Οικονομικής Κρίσης (10 ECTS)
 • Δ8 Ανάλυση Ακραίων Φυσικών Φαινομένων (10 ECTS)
 • Δ9 Επικινδυνότητα και Διαχείριση Κρίσεων (10 ECTS)
 • Δ10 Ειδικά Θέματα Δικτύων Ζωής (10 ECTS)
 • Δ11 Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού (10 ECTS)
 • Δ12 Ειδικά Θέματα Κοινωνικο-οικονομικών Δικτύων (10 ECTS)
 • Δ13 Κβαντική Πληροφορία και Επεξεργασία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Τα Μαθήματα δηλώνονται εντός της πρώτης διδακτικής εβδομάδος του 1ου και του 2ου Εξαμήνου σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Τα 3 Μαθήματα του 1ου Εξαμήνου είναι υποχρεωτικά. Κατά το 2ο Εξάμηνο επιλέγονται 3 Μαθήματα εκ των προσφερόμενων.

 • Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ7, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ6.
 • Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ8, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ5.
 • Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ9, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ5.
 • Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ10, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ5.
 • Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ11, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ4.
 • Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ12, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ6.
 • Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ13, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ4.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο