Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Η θεατρική παράσταση: Ιστορία, θεωρία και πρακτική (2024-2025)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 19 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2024.

Το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ανακοινώνει ότι θα δεχτεί αιτήσεις υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του, το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Θεατρικές Σπουδές.

Ειδίκευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ/ΚΑΛΛΙΤΕΝΙΚΗ: Δημιουργία παράστασης: τέχνη, εφαρμογή & εκπαίδευση

Αντικείμενο μελέτης του προγράμματος είναι η θεατρική παράσταση. Εξετάζονται και αναλύονται διεξοδικά, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό πλαίσιο, όλα τα στάδια της σύνθετης και πολυδιάστατης διαδικασίας που οδηγεί στο τελικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα: το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, καθώς και σεπτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, στη δια βίου μάθηση και σε άλλους κοινωνικούς φορείς (εκπαιδευτές-εμψυχωτές για την ανάληψη διδακτικών ευθυνών θεατρικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε άλλους τομείς του Εφαρμοσμένου θεάτρου), εφόσον διαθέτουν, ανεξάρτητα από τις βασικές τους σπουδές, τις αναγκαίες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ θεατρολογικές γνώσεις, καθώς και σχετικές με τη συγκεκριμένη ειδίκευση εμπειρίες.

Αριθμός θέσεων: 8

Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής.

Δεν γίνονται δέκτες αιτήσεις υποψήφιων των οποίων ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με τον ν.3328/2005 (Α' 80).

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι/ες πρέπει να καταθέτουν:

 • αντίγραφο πτυχίου
 • αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας
 • βιογραφικό σημείωμα
 • πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
 • φάκελο δραστηριοτήτων και κείμενο 600-1000 λέξεων, από το οποίο να προκύπτουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΦΕΚ B’ 4010/04.11.2019) ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον Λίαν Καλώς (άνω του 6,5 - έξι και μισό).

Ο φάκελος δραστηριοτήτων πρέπει να περιλαμβάνει όσα στοιχεία τεκμηριώνουν τις θεατρικές γνώσεις και τις καλλιτεχνικές εμπειρίες του/της υποψηφίου/ας. Επίσης τη διπλωματική (πτυχιακή) εργασία του/της, εφόσον υπάρχει.

Η επιλογή θα γίνει με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

 1. γραπτές εξετάσεις
 2. συνέντευξη – κείμενο ενδιαφερόντων και προθέσεων
 3. φάκελος δραστηριοτήτων
 4. γενικός βαθμός πτυχίου
 5. γνώση ξένων γλωσσών

Γίνονται δεκτές/οί υποψήφιες/οι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. γνώση της αγγλικής γλώσσας (πιστοποίηση με τίτλο τουλάχιστον επιπέδου Β2-Lower)
 2. επίδοση στις εξετάσεις: τουλάχιστον βαθμός 5 (πέντε).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεάτρου, Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310992122-25.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 19 Αυγούστου έως και 3 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι συνεντεύξεις και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 17 ως 19 Σεπτεμβρίου 2024

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή (στη διεύθυνση: info@thea.auth.gr).

Οι συνεντεύξεις και οι εξετάσεις θα γίνουν στον 2ο όροφο του κτιρίου της Εξαδακτύλου (Εξαδακτύλου 8 με Μακρυγιάννη 20, 54622 Θεσσαλονίκη)
https://www.thea.auth.gr/the-school-of-drama/facilities/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το ΠΜΣ διαρκεί 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα:
α) Χειμερινό εξάμηνο (Οκτώβριος – Ιανουάριος): σεμινάρια, εργαστήρια
β) Εαρινό εξάμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος): σεμινάρια, εργαστήρια
γ) Χειμερινό εξάμηνο (Οκτώβριος – Ιανουάριος): εκπόνηση διπλωματικών εργασιών

Τα μαθήματα είναι τουλάχιστον τρίωρα και γίνονται συνήθως τις απογευματινές ώρες. Συχνά όμως (κυρίως στην περίπτωση μετακλήσεων εξωτερικών διδασκόντων) γίνονται και το Σαββατοκύριακο.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Οι σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεάτρου προσφέρονται δωρεάν.

Προκήρυξη
Ύλη Εξετάσεων
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο