Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Η θεατρική παράσταση: Ιστορία, θεωρία και πρακτική (2022-2023)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για το ΠΜΣ του Τμήματος με ειδίκευση “Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: η διαμόρφωση του Μοντερνισμού στο θέατρο” μέχρι και την Παρασκευή 16/9.  Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ανακοινώνει ότι θα δεχτεί αιτήσεις υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του (ΠΜΣ), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Θεατρικές Σπουδές, με τίτλο «Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική».

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 η ειδίκευση θα είναι: Σκηνογραφία-ενδυματολογία: η διαμόρφωση του Μοντερνισμού στο θέατρο.

Αριθμός θέσεων: 10

Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν:
α) πτυχιούχοι Τμημάτων Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής
β) κατ’ εξαίρεση πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής, εφόσον διαθέτουν, ανεξάρτητα από τις βασικές τους σπουδές, τις αναγκαίες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ γνώσεις και καλλιτεχνικές δεξιότητες. Από τους/τις επιτυχόντες/ουσες της τελευταίας κατηγορίας, η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. μπορεί να ζητήσει, κατά τη διάρκεια της φοίτησης, την επί πλέον παρακολούθηση ενός αριθμού μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προκειμένου να συμπληρώσουν ενδεχόμενα κενά της θεατρικής τους παιδείας, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΜΣ (ΦΕΚ, άρθρο 3.2).

Δεν γίνονται δέκτες αιτήσεις υποψήφιων των οποίων ο τίτλος σπουδών πρώτου κ κλου απ ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί απ τον Διεπιστημονικ Οργανισμ Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφ ρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σ μφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α' 80).

Η επιλογή θα γίνει με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:
α) γραπτή και καλλιτεχνική εξέταση
β) κείμενο ενδιαφερόντων και προθέσεων -συνέντευξη
γ) φάκελος καλλιτεχνικού έργου
δ) γενικός βαθμός πτυχίου
ε) γνώση ξένων γλωσσών

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέτουν αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, βιογραφικό σημείωμα και φάκελο καλλιτεχνικού έργου και κείμενο 600-1000 λέξεων, από το οποίο να προκύπτουν τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά τους ενδιαφέροντα.

Γίνονται δεκτές/οί υποψήφιες/οι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
α) γνώση της αγγλικής γλώσσας (πιστοποίηση με τίτλο τουλάχιστον επιπέδου Β2-Lower)
β) επίδοση στις εξετάσεις: τουλάχιστον βαθμός 5 (πέντε).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος (εδώ) ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεάτρου, Εγνατία 122, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310992122-25.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 22/08/2022 έως 16/09/2022
Οι συνεντε ξεις και οι εξετάσεις θα διεξαχθο ν απ 27/9/2022 έως 30/9/2022

Οι συνεντεύξεις και οι εξετάσεις θα γίνουν στον 3ο και 4ο όροφο του κτιρίου της οδού Εξαδακτύλου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το ΠΜΣ διαρκεί 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα:
α) Χειμερινό εξάμηνο (Οκτώβριος – Ιανουάριος): σεμινάρια, εργαστήρια
β) Εαρινό εξάμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος): σεμινάρια, εργαστήρια
γ) Χειμερινό εξάμηνο (Οκτώβριος – Ιανουάριος): εκπόνηση διπλωματικών εργασιών

Τα μαθήματα είναι τουλάχιστον τρίωρα και γίνονται συνήθως τις απογευματινές ώρες. Συχνά όμως (κυρίως στην περίπτωση μετακλήσεων εξωτερικών διδασκόντων) γίνονται και το Σαββατοκύριακο.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όσα στοιχεία τεκμηριώνουν τις καλλιτεχνικές ικανότητες και εμπειρίες του υποψηφίου που έχουν σχέση με τη σκηνογραφία-ενδυματολογία ή, γενικότερα, με τις εικαστικές τέχνες και τον σχεδιασμό (χώρου, αντικειμένου, βίντεο κ.ά.).


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο